Centrum pomocy / 3CX – dodawanie użytkowników do grupy

3CX – dodawanie użytkowników do grupy

Użytkowników musimy przypisać do odpowiednich grup aby przyporządkować im odpowiednie możliwości w np dzwonieniu.

Jak dodać użytkownika do grupy ?

Do dodania użytkownika do grupy są nam potrzebne opcje na użytkowniku „Administracja systemem” .

Jak dodać użytkownika do grupy ?

 1. Wchodzimy w abonenci -> Grupy
 2. Tworzymy grupę lub edytujemy grupę – (przez kliknięcie) – ta druga opcja jest zalecana bardziej.
 3. Dodajemy lub usuwamy użytkowników
 4. Ustawiamy uprawnienia grupy

Ustawienie grupy – dostępne opcję

 

 • Globalne uprawnienia – publikuj informacje o grupie do wszystkich abonentów

 

Uprawnienia Menagera i użytkownika, dla każdego będą takie same.

 • Obserwowanie członków grupy
 • Obserwowanie połączeń z grupy
 • Udostępnienie statusu obecności członkom grupy
 • Udostępnianie informacji o połączeniach członkom grupy
 • Wykonywanie działań (przekierowywanie, transferowanie, przejmowanie)
 • Wdzwanianie się w aktywnie połączenia, tryb nasłuchiwania, tryb szeptu ( dostępne w wersjach Professional, Enterprise)
 • Wzdzwanianie się za pomocą interkomu
 • Możliwość parkowania połączeń
 • Kontrola IVR
 • Zarządzanie firmową książką telefoniczną
 • Wykonywanie działań recepcji takich jak ustawienia statusów, przypomnień (budzenie), przypisywanie i czyszczenie abonentów ( zameldowanie/wymeldowanie)
 • Może widzieć nagrania grupy (dostępne w wersjach Professional, Enterprise)

Ręczne ustawienia opcji roli dla użytkownika oraz modyfikacja uprawnień domyślnych grupy.

Możemy ręcznie edytować lub dodać opcję z grupy.

 1. Wchodzimy w abonenci -> dany użytkownik -> uprawnienia
  1. Możemy na użytkowniku w danej grupy wybrać rolę i pobiorą się domyślne wartości.
  2. Wartości możemy zmienić i zmienią się tylko u tego użytkownika.
   Zakładka dodatkowo pozwala na dostęp do konsoli zarządzania 3CX – opcja panelu głównego. Może przydzielić i zmieniać uprawnienia tylko administrator centrali.

   •  Zarządzanie nr wewnętrznymi 
    • Zarządzanie własnym kontem
    • Zarządzanie abonentami z grup, których jesteś członkiem
    • Zarządzanie wszystkimi abonamentami
   • Zarządzanie systemem
    • Administracja Trunkami SIP – celowo wyłączona opcja dla wszystkich operatorów.
    • Administracja systemem
    • Administracja systemem telefonicznym
    • Monitory ( Raporty, Logi czatów, Logi połączeń i nagrania )
     • możliwość pobierania nagrań
Czy artykuł był pomocny?