Centrum pomocy / 3CX – dodawanie użytkowników – opis pól

3CX – Dodawanie użytkowników

3CX – opis pól w zakładce user/Abonenci

W zakładce users/Abonenci mamy do wyboru opcje: dodaj, edycja, usuń, grupy, import, ekposrt, wygeneruj nowe hasło, wyślij wiadomość powitalną, status, kopiuj ustawienia abonenta.

Opcja dodaj/edytuj

Obie opcję różnią się jedynie tym, że w opcji dodawania możemy ustawić numer wewnętrzny użytkownika. Po dodaniu użytkownika nie można zmienić numeru wewnętrznego. opcje dostępne w tej zakładce to: ogólne, poczta głosowa, reguły przekierowań, provisionig telefonów, BFL, opcje, uprawnienia, Click2Talk/Click2Meet.

Opcja ogólne

pozycję i opcję dostępne w zakładce ogólne

 • Informacje o użytkowniku
  • Nr. wewnętrzny – zakres numeracji jest ustawiany podczas tworzenia licencji od 2 do 5 cyfr np: 2 cyfrowe od 00-99, 5 cyfrowe od 00000-99999
  • imię, nazwisko, adres e-mail, numer komórkowy
  • prezentacja dla połączeń wychodzących(caller ID)
 • Autoryzacja do web
  Możesz sprawdzić obecność swoich kolegów, przekierowywać i przełączać połączenia za pomocą myszy, przeglądać historię swoich połączeń i planować konferencje z pomocą WebClient /aplikacji natywnej.

 • Direct Inbound Dialing (DID)
  • Ustawienie numeru przychodzącego
 • Włącz SMS tylko w wersji Proffesional i Enterprise
  • Wybieramy dostawcę

Opcja poczta głosowa

pozycja, domyślnie jest wyłączona i nie jest wykorzystywana.

 • Do ustawienia mamy:
  • Język poczty głosowej, numer PIN, czytanie daty/godziny,
  • opcję e-mail (wysyłka informacji na maila o wiadomości głosowej, wiadomości głosowej z nagraniem i wiadomości głosowej z nagraniem z opcją usunięcia nagrania z serwera)
  • włącz autoryzację pinem – wysłuchać wiadomości możemy po podaniu PINu
  • odtwarzaj numer dzwoniącego.
  • Zarządzanie wiadomościami powitalnymi w formacie WAV – możemy dodać lub nagrać taką wiadomość. 

Opcja reguły przekierowań / forwarding rules

Przekierowania ustawiamy dla każdego statusu lub dla najczęściej ustawianych – dostępny lub niedostępny

 

 • Przekierować połączenia możemy na:
  pocztę głosową, pocztę głosową abonenta (kolejkę, IVR, innego użytkownika), komórkę, nr wewnętrzny (kolejkę, IVR, innego użytkownika), na inny numer, lub możemy zakończyć połączenie. W przypadku połaczenia na inny numer lub komórkę możemy zapowiedzieć połączenie(rebound)
 • Połączenia wewnętrzne – kiedy możemy przekierować:
  • jeśli brak odpowiedzi przez X sekund przekieruj połączenie wewnętrzne.
  • Jeśli zajęty lub niezarejestrowany przekieruj połączenia.
 •  Połączenia zewnętrzne – kiedy możemy przekierować
  • jeśli brak odpowiedzi przekieruj połączenia zewnętrzne
  • jeśli zajęty lub niezarejestrowany przekieruj połączenia
 •  Opcje:
  • dzwoń jednocześnie na mój telefon komórkowy
  • akceptuj kilka połączeń jednocześnie
  • wyloguj z kolejki
  • akceptuj połączenia z grup dzwoniących
  • akceptuj powiadomienia Push
 • wiadomość powitalna do nagrania lub pobrania z dysku.
 • automatycznie przełączanie – ustawia konfigurowany status wg. godzin pracy, lub własnych ustawień. Do ustawienia również są przerwy oraz czy chcemy ignorować globalne ustawienia centrali.
 • wyjątki
  • połączenia z określonego numeru możemy przekierować na dostępne powyżej opcje. Dostępne czas do przekierowania: wszystkie godziny, w godzinach pracy poza godzinami pracy, określone godziny, określone godziny ( poza wakacjami) poza określonymi godzinami, poza określonymi godzinami ( z wakacjami włącznie)

Opcja provisioning telefonów

Karta „Udostępnianie telefonu” umożliwia zarządzanie ustawieniami telefonów połączonych z tym rozszerzeniem. Więcej informacji na temat  zarządzania ustawieniami telefonów IP można znaleźć w artykule Konfigurowanie telefonów IP przy użyciu obsługi administracyjnej .

Uwaga: automatycznie wygenerowany identyfikator uwierzytelniania i hasło można zmienić, aby zsynchronizować nowe dane uwierzytelniające z telefonami z automatyczną obsługą administracyjną .

 

W opcji provisioning telefonów możemy dodać dostępy do:

BFL

BFL został opisany w artykule – LINK

Zakładka o nazwie Opcję

Opcje –

ograniczenia :

Wyłącz nr wew.,
wyłącz połączenia zew.,
aktywuj ochrone pinem przez X sekund
, odrzuc rejestracje spoza sieci LAN ( połączenia zdalne za pomocą Direct SIP i STUN zostaną zablokowane)
Blokuj zdalne połączenia przez tunel ( połączenia od Klientów 3CX z włączonym tunelem oraz od SBC zostaną zablokowane )
Blokuj połączenia wychodzące poza godzinami pracy.
Nagrania połączeń ( w wersji Professional i Enterprise ) –
Nagrywanie wyłączone – zezwól użytkownikom na rozpoczynanie i zatrzymywanie nagrań ( klawisz REC w aplikacjach, tylko wersja enterprise )
Opcje włącz hotdesking ( dosępne w wersjach proffesional i enterpise),
filtruj połączenia żaąających przedstawienia się dzwoniącego z apomocą IVR,

wyślij opwiadomienia email o nieodebranych połączeniach,
nie pokazuj tego abonenta w firmowej książce telefonicznej i aplikacjach 3cx
SIPID nie może się powtórzyć w innym numerem wew.

Rozwiązywanie problemów – Potencjalnie możliwość rozwiązywania problemów ze starymi i niekompatybliny telefonami,
PBX dostarcza strumień audio,
Wsparcie dla Re-Invite, Wspracie dla Replaces

Zakładka o nazwię Opcję

W opcji uprawnienia możemy ustawić dla odpowiedniej grupy oraz roli użytkownika lub menadżera odpowiednie parametry:

 • Obserwowanie członków grupy
 • Obserwowanie połączeń z grupy
 • Udostępnienie statusu obecności członkom grupy
 • Udostępnianie informacji o połączeniach członkom grupy
 • Wykonywanie działań (przekierowywanie, transferowanie, przejmowanie)
 • Wdzwanianie się w aktywnie połączenia, tryb nasłuchiwania, tryb szeptu ( dostępne w wersjach Professional, Enterprise)
 • Wzdzwanianie się za pomocą interkomu
 • Możliwość parkowania połączeń
 • Kontrola IVR
 • Zarządzanie firmową książką telefoniczną
 • Wykonywanie działań recepcji takich jak ustawienia statusów, przypomnień (budzenie), przypisywanie i czyszczenie abonentów ( zameldowanie/wymeldowanie)
 • Może widzieć nagrania grupy (dostępne w wersjach Professional, Enterprise)

 

Zakładka – Zezwól na dostęp do konsoli zarządzania 3CX – opcja panelu głównego. Może przydzielić i zmieniać uprawnienia tylko administrator centrali

 •  Zarządzanie nr wewnętrznymi 
  • Zarządzanie własnym kontem
  • Zarządzanie abonentami z grup, których jesteś członkiem
  • Zarządzanie wszystkimi abonamentami
 • Zarządzanie systemem
  • Administracja Trunkami SIP – celowo wyłączona opcja dla wszystkich operatorów.
  • Administracja systemem
  • Administracja systemem telefonicznym
  • Monitory ( Raporty, Logi czatów, Logi połączeń i nagrania )
   • możliwość pobierania nagrań
Czy artykuł był pomocny?