Centrum pomocy / 3CX Phone for Windows
hone

3CXPhone for Windows

Pierwsze uruchomienie

W celu konfiguracji aplikacji 3CXPhone for Windows należy skorzystać z załączniki przesłanego w wiadomości powitalnej.

Aby skonfigurować aplikację należy pobrać niżej zaznaczony plik a następnie przeciągnąć go do aplikacji 3CXPhone for Windows.

Informację o Obecności

W zakładce „Informację o Obecności” znajduję się lista aktualnie aktywnych użytkowników wraz z informacją o ich statusie będących w tej samej grupie.

Zmiana statusu

Każdy użytkownik ma możliwość zmiany swojego status w aplikacji.
Dwa najczęściej wykorzystywane statusy to: „Dostępny” oraz „Niedostępny”.

Kontakty

Dzięki zakładce „Kontakty” użytkownik w łatwy sposób może skontaktować się z klientem, który został dodany na centrali do książki kontaktów. Jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia może dodać kolejny wpis.

Historia połączeń

Historia połączeń umożliwia użytkownikowi przejrzenie wykonanych połączeń oraz sprawdzenie połączeń przychodzących zarówno odebranych jaki nieodebranych. W pierwszej zakładce ma on dostęp do wszystkich połączeń.
Przechodząc do następnej zakładki użytkownikowi pojawią się tylko połączenia przychodzące (odebrane).
W kolejnej zakładce użytkownik może przejrzeć połączenia wychodzące, które wykonał.
Przedostania zakładka odpowiada za wyświetlanie połączeń nieodebranych.
Ostatnia zakładka jest nieco inna od pozostałych, ponieważ jest ona widoczna tylko dla konsultantów będących przypisanych do kolejki i dotyczy ona połączeń porzuconych z kolejki.

Dostępne opcje podczas prowadzonej rozmowy

W momencie odebrania lub wykonania połączenia użytkownikowi pojawia się panel, który umożliwia wykonanie akcji podczas połączenia.
Przycisk Transfer –  po jego użyciu połącznie zostanie zawieszone i osoba dzwoniąca zostanie przeniesiona do osoby, którą użytkownik na aplikacji 3CX wskaże.

W momencie odebrania połączenia przez osobę, do której połączenie jest kierowane transfer zakończył się sukcesem. W przypadku gdy osoba jest nieosiągalna lub odrzuci połączenie osoba dzwoniąca automatycznie powraca na 1 linię.

Przycisk Transfer z zapowiedzią – działa analogicznie jak zwykły transfer z jednym wyjątkiem, przed przekierowaniem osoba transferująca zostaje połączona zawieszona, a użytkownicy 3CX’a mogą przekazać sobie informację na temat przekazanego połączenia. Po tej czynności można wrócić do rozmowy lub przetransferować rozmowę.

Przycisk Zawieś – po jego użyciu połączenia zostanie zawieszone a osoba po drugiej stronie usłyszy muzykę oczekiwania na połączenie.

Przycisk Klawiatura – uruchamia klawiaturę, która jest przydatna w momencie gdy podczas połączenia należy wybrać jakąś opcję (dial code).

Przycisk Wycisz – wycisza mikrofon użytkownika.

Czy artykuł był pomocny?