Centrum pomocy / 6.10.0

6.10.0

Data wydania: 5/2021

Nowe funkcjonalności

 • Serwer stanu CTI dla 3CX – nowy typ telefonu – 3CX Phone CTI
  • Możliwość pracy 3cxPhoneForWindows z serwerem stanu na rdp (wielu użytkowników zalogowanych na jednym adresie IP)
  • Nowy typ telefonu – 3CX Phone CTI
 • Wykonanie połączenia podczas hold połączenia
 • Przycisk „Ustaw status” na karcie telefonu podczas trwającego połączenia wychodzącego oraz możliwość ustawienia statusu i notatki na połączenie wychodzące w historii połączeń
 • Dodanie zawijania tekstu w przyciskach pól skryptu
 • Przełączniki czasowe do pobierania maili i linkera maili
 • Identyfikowanie numeru z książki adresowej podczas połączenia przychodzącego
 • Zapisywanie informacji do DB o niedostarczeniu raportu/maila do odbiorcy
 • [Książka Adresowa] Awatar kontaktu podczas rozmowy
 • After call (Wrap up) – status przerwy po rozmowie
 • Możliwość wyboru pustego numeru identyfikacyjnego konsultanta w edycji użytkownika

Zmiany jakościowe

 • [Książka Adresowa] UI – Lista kontaktów powiązanych
 • [Książka Adresowa] Zmiana nazewnictwa i poprawki w wyświetlaniu numerów telefonu
 • Aktualizacja listy użytkowników zalogowanych do kolejki bez restartu proxy
 • Liczniki na karcie telefonu podczas rozmowy
 • Zmiana algorytmu podawania rekordów w kampanii w edycji multikampanii
 • Zmiana zwracanego komunikatu podczas niepoprawnej próby logowania
 • Zmiana domyślnej wartości numerów spraw
 • Zmiana mechanizmu wpisywania akcji odsuniętych w czasie do wykonania oraz wyłączenie notyfikacji u drugiego użytkownika

Poprawki

 • Poprawa działania liczników aktywności na karcie sprawy
 • Poprawa zwijania i rozwijania nagłówka na karcie sprawy/kontaktu
 • Poprawa zapisu informacji o nieodebranym połączeniu
 • Poprawa działania przełącznika „Czy na otwarcie sprawy/rekordu wysyłać od razu notyfikację do innych użytkowników, że następuję edycja”
 • Poprawa działania mechanizmu dialera
 • Połączenia przychodzące oczekujące rozłącza aktualne połączenie wychodzące (WebRTC)
 • Poprawa obsługi aktywnych PDF
 • Aktualizowanie wyszukiwania pełnotekstowego dla spraw historycznych
 • Przetwarzanie adresu „reply-to” z dodatkową nazwą użytkownika dodaną do maila
 • Poprawa logowania do kolejek i obsługi połączeń
 • Nazwa kontaktu na karcie telefonu po transferze połączenia z potwierdzeniem
 • Poprawa działania linków wstawianych w treści maila
 • Mapowanie statusów połączeń (anulowanych oraz na nieprawidłowy numer) na język polski i angielski
 • Poprawa zapisywania sprawy i kolejki zapisu
 • Poprawa wyświetlania wpisów w sekcji „Ostatnie aktywności” na Dashboardzie
 • Sortowanie połączeń w historii połączeń
 • Poprawa wyświetlania widoków dynamicznych
 • Ustawianie osoby zlecającej poprzedni krok w akcji automatycznej odsuniętej w czasie
 • Zapis próby połączenia w zakładce Aktywności na sprawie
 • Numery wewnętrzne na Stanie agentów
 • Przenoszenie rozmów pomiędzy sprawami
 • Modyfikacja komponentu 'Notatka’ – zwijanie, formatowanie
 • Poprawa widoczności nagłówków spraw
 • Zmiana języka na UI na angielski
 • Przycisk „Pokaż więcej” w Aktywnościach po przeniesieniu aktywności do innej sprawy
 • Uniemożliwienie dzwonienia na wstrzymaną kampanię bez konieczności odświeżania NEXT
 • Możliwość wylogowania użytkownika z systemu przez managera na Stanie Agentów
 • Suwak do scrollowania przy dużej liczbie otwartych kart spraw
 • Poprawa procedury usuwania kampanii
 • Przejście na dowolną przerwę podczas włączonego dialera zawsze zmienia status na przerwę domyślną
 • Dodawanie zespołu bez agentów do kampanii
 • Poprawa działania PopUp – SMS – otwieranie karty sprawy
 • Poprawa funkcji wysyłania wiadomości e-mail
 • Poprawa wyświetlania statusów połączenia o długich nazwach w historii połączeń na karcie telefonu
 • Poprawa działania separatora dla pola słownikowego z wielowyborem w podpisie wiadomości e-mail
 • Przeniesienie do archiwum nie wylogowuje agenta z systemu
 • Podpowiedź „Zadzwoń” zamiast „Zakończ” wyświetlana przy najechaniu na przycisk „Zakończ” na karcie kontaktu
 • Nieaktywny przycisk „Dodaj” przy dodawaniu skrzynki SMTP w edycji użytkownika
 • Poprawy w liczbie wyświetlanych komunikatów
 • Ograniczenia widoczności szablonów wiadomości e-mail oraz SMS
 • Zaznaczenie ostatnio otwartego wiersza nie znika przy nowym wyszukiwaniu
 • Dodawanie załączników do sprawy poprzez CTRL+V
 • Przy logowaniu napis 'Użytkownik’ nachodzi na pole loginu
 • Przekierowanie po zalogowaniu bezpośrednio na sprawę/kontakt z odpowiedniego linka
 • Stan Agentów – widoczność zmian po edycji przełożonego
 • Poprawa działania Next na Firefox
 • Nadpisywanie właściciela sprawy po nadejściu maila
 • Dodawanie zdjęć do notatki
 • PopUp przy automatycznym przejściu na przerwę po nieodebranym połączeniu
 • Poprawa funkcji wysyłki wiadomości z Next
 • Poprawa konfiguracji typów pracy i przerw
 • Wykonywanie połączenia na sprawę z widoku Szukaj lub Moje oddzwonienia
 • Poprawa wyświetlania komunikatów po odebraniu połączenia
 • Poprawa wyświetlania liczników na karcie telefonu
 • Podmiana karty kontaktu w sprawie
 • Wiązanie połączenia z kartą kontaktu w sprawie
 • Stan agentów – wyświetlanie informacji o kolejkach przychodzących
 • Zapis nieodebranego połączenia przychodzącego w historii połączeń
 • Poprawa przetwarzania kolejki akcji – zmiana właściciela sprawy
 • Zapis połączenia wychodzącego z karty telefonu w zakładce Aktywności nowej sprawy
 • Poprawa działania ulubionych filtrów w widoku Szukaj
 • Dodawanie sprawy po transferze z potwierdzeniem
 • Zapis połączenia wychodzącego w zakładce Aktywności po transferze
 • Poprawa funkcji zamykania karty sprawy/kontaktu
 • Poprawa funkcji wymuszenia odświeżenia sprawy
 • Odświeżanie pola skryptu przez automatyczną aktualizację pola słownikowego
 • Poprawa działania filtru daty
 • Nowa kontrolka telefonu – zablokowanie możliwości dodawania nowej sprawy
 • Otwierania rekordu lub sprawy poprzez URL
 • Wyświetlanie właściwego typu rekordu w Stanie Agentów
Czy artykuł był pomocny?