Centrum pomocy / 6.11.2-2

6.11.2-2

Data wydania 07/2022

Poprawki

 • Naprawa wykonywania akcji automatycznych
 • Korekta akcji automatycznych odsuniętych w czasie po zmianie aktualnego statusu sprawy
 • Poprawa działania okna akcji dynamicznego widoku przy połączeniach z dialera
 • Prawidłowe wyświetlanie rzeczywistego czasu rozmowy przy połączeniach wychodzących z prefiksem
 • Poprawa wykonywania zadań systemowych
 • Prawidłowe przekazywanie wszystkich parametrów do pliku XML, który powstaje przez Serwis Integracji
 • Możliwość grupowania danego importu we wspólnej paczce importowej
 • Widoczność dodawanych z UI nowych źródeł na liście filtrów w widoku Szukaj
 • Poprawny zapis edycji dla nowo dodanego wiersza w widoku dynamicznym
 • Możliwość konfiguracji kolejności wyświetlania zgód RODO
 • Naprawa algorytmu podawania rekordów w kampanii i multikampanii
Czy artykuł był pomocny?