Centrum pomocy / 6.11.2

6.11.2

Data wydania 11/2021

Nowe funkcjonalności

 • Możliwość zmieniania kolejności i widoczności kolumn tabel przez użytkownika ★
 • Przystosowanie do integracji z najnowszą wersją platformy komunikacyjnej 3CX (V18)

Zmiany jakościowe

 • Nowy wygląd okna edycji/dodawania wpisu do tabeli, usprawnienie obsługi przy pomocy klawiatury
 • Wprowadzenie opcji ograniczenia logowania przez konto Windows Active Directory do jednej grupy

Poprawki

 • Zmiana mechanizmu wysyłania raportów użytkownika
 • Korekta raportowania wyników uzupełniania pól formularza w trakcie rozmowy
 • Przywrócenie dodawania pól kontaktu specyficznych dla danej kampanii
 • Naprawa edycji i zapisu pól tekstowych uzupełnianych z poziomu tabeli widoku
 • Poprawa wyświetlania okien komunikatów na widoku Dashboard agentów
 • Usprawnienie logowania przez konto Windows Active Directory
 • Naprawa mechanizmu zawieszania połączenia
 • Poprawa działania serwera stanu dla wielokrotnego logowania i wylogowywania się z kolejki
 • Poprawa czcionki na karcie sprawy

główne nowe funkcjonalności
Czy artykuł był pomocny?