Centrum pomocy / 6.3.0

6.3.0

Data wydania: 11/2018

Nowe funkcjonalności

 • Dodanie nowego typu przycisków pola słownikowego do skryptu
 • Nowe przyciski oraz zmiana działania zapisu zakładki – przyciski: „Zapisz”, „Zamknij”, „Zapisz i zamknij”
 • Dodanie metody w Web API zwracającej listę aktywnych użytkowników

Zmiany jakościowe

 • Zmiana pozycji stopki w wiadomości e-mail
 • Poprawa wyglądu faktury

Poprawki

 • Poprawa w zakresie walidacji wymaganych pól skryptu po odświeżeniu strony
 • Kolejność wyświetlania przycisków akcji na Dynamicznym widoku
 • Optymalizacja procesu importu pliku z kontaktami
 • Poprawa funkcjonalności zapisu pustej wartości w polu „Właściciel”
 • Obsługa dla zapisu istniejących spraw
 • Poprawa działania pól słownikowych
 • Zmiana UI – uruchomienie lub zatrzymanie kampanii w trybie dialera
 • Poprawa funkcjonalności przy wysyłaniu wiadomości e-mail „Odpowiedź wszystkim”
 • Usuwanie załącznika dodanego w mailu
 • Poprawa aktualizowania liczby dostępnych spraw
 • Mechanizm odświeżania Redis cache przy aktualizacji wersji systemu
 • Odświeżanie danych w Redis po aktualizacji danych w edycji użytkownika
 • Wyświetlanie nagłówka skryptu w nowym zgłoszeniu
 • Poprawa funkcji zapisu sporawy posiadającej pola wymagane
 • Odświeżanie strony na dynamicznych widokach
 • Wiązanie połączenia z ostatnim lub aktualnym statusem w sprawie
 • Poprawki przycisków Multichannel
 • Uruchomienie dynamicznych widoków opartych o klasy
 • Poprawa działania systemu po odświeżeniu Panelu Menadżera oraz zmianie Multikampanii na Omnichannel
 • Aktualizowanie 'Procedury składowanej’ dla przycisków w skrypcie
 • Słowniki ładowane z procedury składowanej
 • Konfiguracja dynamicznych widoków na kartę kontaktu
 • Poprawa mechanizmu podpinania rozmowy pod sprawę
 • Zapis edycji na Dynamicznym widoku powoduje usunięcie ikony z Next
 • Poprawa mechanizmu zapisu przy ukrytym polu kontaktu
 • Poprawa wczytywania nowej sprawy
 • Poprawa funkcji wyszukiwania po wiadomości e-mail (wyniki wyszukiwania)
 • Połączenia przychodzące – poprawa funkcjonalności
 • Poprawa mechanizmu pobierania spraw
 • Poprawa działania trybu dzwonienia Predictive w Multikampanii
 • Odbieranie połączenia przychodzącego przy wyłączonym uprawnieniu do dzwonienia poza kampanią
 • Brak możliwości odebrania połączenia przychodzącego przy wyłączonym uprawnieniu do dzwonienia poza kampanią
 • Poprawa funkcji zapisu nowych spraw
 • Poprawa wyglądu stopki w wiadomości e-mail
 • Poprawa funkcji generowania raportu czasu pracy
 • Poprawa mechanizmu zapisu statusów zmienianych na sprawie
 • Wysyłanie wiadomości e-mail ze wzorca
 • Poprawa funkcji wielokrotnej edycji notatki
 • Poprawa funkcji generowania raportu „Postęp pracy agentów – sukcesy potwierdzeń w podziale”
 • Poprawa mechanizmu usuwania spraw – usuwanie otwartych zakładek spraw po usunięciu sprawy z systemu
 • Poprawa komunikatów w sytuacji nieudanej próby połączenia
 • Poprawa mechanizmu zapisu danych wysyłanej wiadomości e-mail
 • Poprawa mechanizmu wysyłania wiadomości e-mail
 • Wczytywanie ikon na Dynamicznym widoku „Moje Zgłoszenia”
 • Poprawa funkcji zmiany trybu dzwonienia w kampanii na Predictive
 • Poprawa funkcji wysyłania wiadomości e-mail z zakładki „Aktywności” sprawy
 • Poprawa opcji wklejenia treści z zewnątrz w edytorze maila
 • Poprawa opcji wpisywania adresu e-mail odbiorcy
 • Poprawa wyświetlania informacji o wysłaniu wiadomości e-mail z autorespondera na zakładce Aktywności sprawy
 • Poprawa wyświetlania właśnie wysłanego maila
 • Wpisywanie numeru zgłoszenia w odpowiedzi na wiadomości e-mail
 • Samoistne odświeżanie się strony
 • Poprawa wyświetlania ikon na sprawie
Czy artykuł był pomocny?