Centrum pomocy / 6.4.2

6.4.2

Data wydania: 4/2019

Nowe funkcjonalności

 • Komunikat o braku przypisanej kampanii po zalogowaniu Agenta i kliknięciu przycisku 'Dodaj sprawę’
 • Dodanie obsługi dla przełączników sterujących notyfikacją o oddzwonieniach

Zmiany jakościowe

 • Widok dynamiczny zapisuje dane bez użycia przycisku zapisz zmiany
 • Nie widać wszystkich elementów na Dynamicznym widoku w zakładce Rekord → Powiązane
 • Zbędna walidacja dla wyszukiwania adresu mailowego przez „Zawiera”
 • Sortowanie statusów w sprawie (pod tematem)

Poprawki

 • Klikanie list rozwijanych oraz zawijanie tekstu w nagłówku skryptu
 • Poprawa funkcji logowania
 • Informacje dotyczące błędów
 • Poprawa zapisu danych na widokach dynamicznych
 • Poprawa funkcji przenoszenia kontaktów
 • Poprawa działania aplikacji, gdy użytkownik nie posiada uprawnień do wyświetlania przycisku włączenia kampanii
 • Odświeżanie widoku dynamicznego
 • Aktywność przycisków „Zapisz i zamknij” oraz „Zapisz” na sprawie po próbie zamknięcia jej bez edycji
 • Poprawa funkcji transferu z potwierdzeniem
 • Opcja wpisywania „*” i „#” w polu telefonu
 • Poprawa komunikacji z IVR przy połączeniu z dialera
 • Odświeżanie formularzy na karcie sprawy
 • Poprawa funkcji dzwonienia
 • Poprawa logiki ładowania skryptu rozmowy
 • Poprawa wpisów połączeń dialerowych
 • Poprawa działania przycisku „Eksport” na widoku dynamicznym
 • Poprawa funkcji wysyłania wiadomości SMS
 • Konfiguracja nagłówka funkcjonalnością Refresh nagłówka
 • Poprawa widoczności notatek dla kontaktu
 • Widoczność ikon na widokach dynamicznych
 • Poprawa ładowania widoków dynamicznych na karcie kontaktu
 • Poprawa weryfikacji wymagalności pól na skrypcie
 • Przycisk „Dodaj sprawę” na widoku karty kontaktu
 • Poprawa podstawiania daty wykonania płatności przy ponownym generowaniu faktury
 • Poprawa pola wyboru daty przy wyborze statusu
Czy artykuł był pomocny?