Centrum pomocy / 6.5.0-3

6.5.0-3

Data wydania: 7/2019

Zmiany jakościowe

  • Wprowadzenie logowania informacji w NLog przy dodaniu wpisów do UserStorage
  • Powtórne wybranie terminu oddzwonienia na Agenta – zmiana formy zapisu pierwszego odzwonienia

Poprawki

  • Widoczność parametru „Czas zerwania połączenia w przypadku nieodebrania” dla edycji Multikampanii
  • Podwójne wpisy statusów logowania/wylogowania użytkownika dla wzorcowego CC podczas logowania do PA
  • Poprawa walidacji pola wielowyboru skryptu i możliwości zapisu sprawy
  • Poprawa dodawania priorytetu do nowo tworzonej sprawy
Czy artykuł był pomocny?