Centrum pomocy / 6.6.0

6.6.0

Data wydania: 9/2019

Nowe funkcjonalności

 • Definiowalne profile pracy w Next
 • Odświeżanie listy przerw/profili pracy na Stanie Agentów
 • Logowanie/wylogowanie z kolejek – implementacja akcji
 • Pola zależne na skrypcie
 • Słowniki zależne w nagłówku skryptu
 • Automatyczne ustawianie wartości do nagłówka sprawy podczas dodawania nowej sprawy
 • Dodanie formatowania notatki do sprawy
 • Dodanie funkcjonalności komentarz (notatka) publiczny/prywatny
 • Dodanie funkcjonalności ładowania słowników w nagłówku za pomocą procedury składowanej
 • Dodanie obsługi typu kontaktu w Next
 • Dodanie Proxy v16
 • Dodawanie nowej sprawy z zakładki kontaktu
 • Liczniki na widoku telefonu
 • Mechanizm uwzględniający mapowania między statusami, przy zwracaniu listy statusów
 • Dodanie akcji na dynamicznym widoku „Dodanie sprawy w kontekście kontaktu”
 • Rozszerzenie funkcji automatycznego odświeżania dla połączeń i tworzenia spraw z karty kontaktu
 • Dodanie automatycznego odświeżania dla pola „etykieta”

Zmiany jakościowe

 • Akcja otwarcia kontaktu z dynamicznego widoku

Poprawki

 • Poprawa zliczania czasu po zerwaniu połączenia internetowego
 • Dublowanie czasu przy zliczaniu czasu przerw
 • Poprawa zliczania czasu trybów pracy/przerw i widoczność czasów na Dashboardzie
 • Ustawianie domyślnego trybu pracy/przerwy po zalogowaniu i zmiana trybów
 • Usuwanie klucze w RedisCache przy zmianie profili pracy
 • Aktualizowanie stanu zalogowania/wylogowania z sytemu
 • Wysyłanie zdjęć w wiadomości e-mail
 • Komunikat o modyfikacji wzoru wiadomości podczas zmiany nadawcy maila
 • Poprawa dodawania statusów z wzorcem wiadomości email do procesu
 • Zmiana kodowania przy imporcie maila
 • Wyświetlanie menu kontekstowego dla statusu użytkownika
 • Poprawa wyświetlenia statusu telefonu dla braku telefonu u agenta
 • Poprawa funkcji zmiany statusu (zmiana statusu jednego agenta powoduje zmianę statusu wszystkich agentów)
 • Zapis sprawy z połączenia przychodzącego dla nowego kontaktu
 • Zapis danych kontaktu, które uzupełniane są przed wyborem kampanii
 • Poprawa funkcji zapisu sprawy
 • Dodawanie kontrolki „Formularz” w skrypcie – poprawka UI
 • Wprowadzanie danych na polu edytowalnym na widoku dynamicznym
 • Poprawa przekazywania parametrów z widoku dynamicznego na karcie kontaktu do procedury składowanej
 • Przejście do innego dynamicznego widoku w przypadku, gdy widok na karcie kontaktu umieszczony jest w domyślnej zakładce „Powiązane”
 • Poprawa wysyłki SMS w Next
 • Poprawa filtrowania aktywności po ich typie
 • Poprawa funkcji wyszukiwania – lista wyników wyszukiwania
 • Wczytywanie dynamicznych widoków przypisanych do kampanii
 • Podpinanie nowej sprawy pod kontakt
 • Poprawa wyświetlania listy uprawnień związanych z profilami pracy na widoku „Zarządzanie uprawnieniami”
 • Poprawa transferów z zapowiedzią dla 3CX Phone for Windows
 • Usunięcie znaczników HTML z pola „Opis skryptu”
 • Wczytanie danych na widoku sprawy dla kontaktów nieposiadających ID
Czy artykuł był pomocny?