Centrum pomocy / 6.6.1-1

6.6.1-1

Data wydania: 1/2020

Nowe funkcjonalności

 • Logowanie/wylogowanie z kolejek
 • Customowy plugin maili przychodzących
 • Automatyczne ustawianie pola 'Osoba zgłaszająca’
 • Automatyczne ustawianie pola 'Priorytet’
 • Mentioning użytkowników podczas pisania notatki
 • Dodanie uprawnienia do edycji notatki
 • Prezentacja html w polu typu text w nagłówku

Zmiany jakościowe

 • Zmiana kolejności kolumn na Stanie Agentów
 • Skrypt od czyszczenia Redisa
 • Dodanie licznika listy dostępnych agentów na wallboard i poprawki błędów w proxy, wallboard
 • Rozszerzenie wyłączenia walidacji skryptu na konkretny status
 • Dodanie skryptu poprawiającego akcje na widoku dynamicznym (linki)

Poprawki

 • Mechanizm Refresh dla spraw tworzonych z połączenia przychodzącego
 • Poprawa działania przycisku „Odśwież”
 • Poprawa funkcji pobierania spraw w kampanii Preview
 • Widok dynamiczny – poprawa obsługi widocznych pól typu link/numer telefonu
 • Widok dynamiczny – poprawa wyświetlania akcji pokaż sprawę/kontakt
 • Widok dynamiczny – poprawa działania kontrolki do wybierania połączenia bezpośrednio z widoku dynamicznego
 • Poprawa funkcji importowania widoku dynamicznego
 • Poprawa wyświetlania komunikatu o braku ustawionego CLIP
 • Aktualizacja pól nagłówka po zmianie kampanii z poziomu nagłówka sprawy
 • Poprawa funkcji zapisu zmiany statusu
 • Aktualizowanie numeru sprawy
 • Zapisywanie aktualnego numeru telefonu
 • Poprawa funkcji wyszukiwania wiadomości e-mail (maile zawierające „+”)
 • Przycisk wysyłania SMS na widoku „Znajdź” dla wyników wyszukiwania innych niż sprawy
 • Poprawa pobierania danych nagłówka skryptu
 • Poprawa wyświetlania pola z wynikami w widoku „Znajdź” podczas wyszukiwania wiadomości e-mail
 • Poprawa funkcji Refresh
 • Zapisu kontaktu po zmianie zgody marketingowej
 • Pokazywanie znaczników html (formularz, mail)
 • Dezaktywacja ikony wysyłki SMS, gdy konto SMSApi nie jest skonfigurowane
 • Poprawa tworzenia sprawy w przypadku braku połączenia
 • Poprawa funkcji logowania w przypadku wyłączonych wszystkich widoków dynamicznych
 • Komunikat o edycji kontaktu przez wylogowanego użytkownika
 • Poprawa funkcji edycji użytkownika
 • Zmiany statusu Praca/Przerwa nie powodują zalogowania/wylogowania do/z kolejki na 3CX
 • Widoczność formatowania tekstu w polu skryptu typu „Etykieta”
 • Poprawa przycisków „Edytuj” i „Usuń” dla notatki (aktywność przycisków)
 • Poprawa wartości w kolumnie „Ostatnie użycie” w wynikach wyszukiwania
 • Słowniki zależne w polach nagłówka skryptu
 • Zmiana automatycznego sposobu ustawienia właściciela sprawy
 • Otwieranie notatki ze zdjęciem
 • Pobieranie adresu maila z kontaktu do wysyłanego maila
 • Poprawa funkcji zmiany kampanii na sprawie
 • Zmiany w profilach Praca/przerwa
 • Zmiana adresu URL dla roli nie przechodzi do bazy
 • Poprawa formatowania wiadomości e-mail
Czy artykuł był pomocny?