Centrum pomocy / 6.6.3

6.6.3

Data wydania: 3/2020

Nowe funkcjonalności

 • Dodanie możliwości ograniczenia wyników wyszukiwania do danego użytkownika
 • Wyszukiwanie wzorców wiadomości e-mail
 • Dodawanie plików w zakładce Aktywności na karcie kontaktu
 • Możliwość rozwinięcia ukrytych pól kontaktu
 • Scalanie pól nagłówka sprawy
 • Informacja dla użytkownika o pobieraniu danych za pomocą automatycznego odświeżania
 • Raport „Połączenia (szczegóły)” – dodanie do raportów połączeń wewnętrznych
 • Raport „Połączenia (szczegóły)” – dodanie filtrowania po agentach
 • Zmiana komponentu notatki w karcie kontaktu na taki jak w karcie sprawy
 • Zmiana kontaktu przypisanego w sprawie

Zmiany jakościowe

 • Kolejka akcji – uwspólnienie metod związanych z kontaktem
 • Transfer z zapowiedzią: ukrycie ikony transferu bez zapowiedzi
 • Modernizacja wyglądu aplikacji.
 • Automatyczne odzyskanie połączenia z CTI po uruchomieniu Proxy
 • Modyfikacja Proxy – zalogowanie do kolejek loguje do kolejki głównej oraz poszczególnych kolejek
 • UX/UI Modernizacja

Poprawki

 • Poprawa naliczania czasu połączenia w raporcie „Połączenia (szczegóły)”
 • Poprawa pola wyboru daty i godziny oddzwonienia
 • Poprawa funkcji wyszukiwania przy wielowyrazowych frazach
 • Zabezpieczenie na duplikaty
 • Wykropkowanie długich nazw w nagłówku tak żeby nie nachodziły na inne okna
 • Dodawanie sprawy przez administratora w części menadżerskiej SCC
 • Wysyłanie do API informacji o edycji sprawy przy otwarciu sprawy z widoku Dashboardu
 • Poprawa funkcji ustawiania reguł przychodzących
 • Różne komunikaty odnoszące się do nieistniejącego użytkownika podczas logowania
 • Czerwona gwiazdka pola wymagalnego dla rekordu jest zakotwiczona w jednym miejscu
 • Zaznaczenie na skrypcie pola z walidacją dla określonych statusów
 • Poprawa funkcji automatycznego odświeżania w skrypcie przy zmianie kampanii
 • Poprawa funkcji zapisu sprawy po zmianie kampanii dla sprawy
 • Podpowiadanie adresów mailowych podczas wysyłania maila
 • Aktualizowanie statusu agentów w zakładce „Stan Agentów”
 • Ukrycie komunikatu „Zapisano sprawę”
 • Zapis osoby odpowiedzialnej za sprawę
 • Poprawa ładowania przycisków skryptu Początek/Koniec po utworzeniu sprawy
 • Oddzielanie pól wielowyboru we wzorcach wiadomości e-mail
 • Poprawa opisów oraz działania przycisków w edytorze notatek i wiadomości e-mail
 • Wklejanie obrazów w treści wiadomości e-mail
 • Poprawa wyglądu statusów w nagłówku sprawy po automatycznym odświeżeniu
 • Rozwijanie paska z funkcjami w Panelu Agenta
 • Pobieranie dużych plików z wiadomości e-mail
 • Poprawa funkcji zapisu statusu użytkownika
 • Poprawa wysokości nagłówka skryptu
 • Nadpisywanie uprawnień do dynamicznych widoków podczas ich aktualizacji
 • Poprawa wyglądu raportu „Czas pracy agentów”, gdy nazwy przerwy i pracy są jednakowe
 • Zaciąganie formularza skryptu do sprawy przy kilkukrotnej zmianie kampanii
 • Widoczność pola nagłówka skryptu
 • Dodawanie widoku dynamicznego
 • Oznaczanie, do którego kontaktu dodzwonił się dialer, wybór telefonu, na który dialer ma oddzwaniać
 • Wyświetlanie karty połączenia dla numeru zidentyfikowanego
 • Poprawa rozmiaru fontu na licznikach Wallboardu
 • Edytor widoków – Akcje – możliwość usunięcia akcji
 • Domyślne ładowanie podformularza po zmianie kampanii w nagłówku
 • Czas po rozmowie jest ignorowany po zakończeniu oddzwonienia prywatnego
 • Parsowanie maila z formularza web
 • Poprawa mechanizmu pobierania spraw
 • Poprawa zapisu liczby prób wykonania połączeń przez dialer
 • Pulsowanie wyników wyszukiwania
 • Poprawa powrotu do poprzedniego widoku
 • Poprawa funkcji tworzenia nowego kontaktu
 • Zmiana kampanii z poziomu nagłówka skryptu powoduje, że pola kontaktu są nieedytowalne
 • Poprawa zapisu kolejki akcji
 • Poprawa funkcji zapisu nowego kontaktu z poziomu sprawy
 • Dodawanie załącznika do wiadomości e-mail
 • Proxy – logowanie/wylogowanie z kolejek
 • Różnice w zapisie trwania poszczególnych typów pracy/przerwy między UI a raportem „Czas pracy agentów”
 • Pulsujący wiersz 'połączenie: nie odbiera’ w zakładce Aktywności na karcie kontaktu
 • Wysyłka SMS mimo komunikatu o niepowodzeniu
 • Zabezpieczenie na wysyłkę SMS dla kontaktu, który nie zapisał się prawidłowo
 • Poprawa funkcji wyszukiwania
 • Znikniecie całej strony po kliknięciu ID nowo tworzonego kontaktu
 • Poprawa pola wyboru daty na dynamicznym widoku
Czy artykuł był pomocny?