Centrum pomocy / 6.6.4

6.6.4

Data wydania: 4/2020

Nowe funkcjonalności

 • Logowanie do Next (telefon 3CX) i do wzorcowego Panelu Agenta (telefon wbudowany) na jednym loginie
 • Mechanizm uzupełniania aktywnych pdf we wzorcach wiadomości e-mail
 • Obsługa odbioru MMS
 • Deduplikacja kontaktu
 • Dodanie metody obsługi upsert dla serwisów integracji

Zmiany jakościowe

 • Zmiana kontaktu przypisanego do sprawy
 • API REST – dodanie możliwości przekazania opiekuna kontaktu

Poprawki

 • Puste pola w menu dodatkowych opcji
 • Umiejscowienie symbolu gwiazdki oznaczającej wymagalność pola słownikowego
 • Karta kontaktu wyświetla się jako karta sprawy
 • Indywidualne uprawnienia dla użytkowników
 • Data w widoku wiadomości e-mail
 • Poprawa zapisu statusu „Wylogowania” w bazie danych i raporcie „Czas pracy agentów”
 • Komunikat przy zerwaniu signalR
 • Refresh – poprawa obsługi pól skryptu
 • Poprawa zapisu czasu modyfikacji sprawy
 • Poprawa funkcji logowania – domyślny status po zalogowaniu i naliczanie czasu
 • Poprawa zmiany kontaktu na sprawie
 • Dodanie zdjęcia/pliku do notatki
 • Oznaczania użytkownika w notatce
 • Poprawa funkcji zapisu daty oddzwonienia
 • Weryfikacja wymagalności pól
 • Poprawa pola typu tak/nie
 • Zmiany mechanizmu uzupełniania wzorca wiadomości e-mail
Czy artykuł był pomocny?