Centrum pomocy / 6.6.5-3

6.6.5-3

Data wydania: 9/2020

Poprawki

 • Poprawa oznaczania użytkowników w notatkach.
 • Licznik na wallboardzie pokazuje błędne dane.
 • Dodawanie i usuwanie notatek i załączników – poprawki.
 • Poprawa eksportu kontaktów.
 • Usuwanie załączników podczas zamykania niezapisanej sprawy.
 • Właściciel sprawy / osoba przypisana nie zmienia się automatycznie przy edycji sprawy.
 • Dodanie pola „Notatka” przy zmianie statusu.
 • Zamknięcie kontaktu wirtualnego z notatką nie usuwa wpisu z tabeli Recordhistory.
 • Panel Agenta – nie działa wysyłanie maila z załącznikiem.
 • Nie ściągają się załączniki do wiadomości email ani załączniki sprawy.
 • Nie można dodać zdjęcia do notatki.
 • Brak możliwości zamknięcia sprawy / nie pojawia się zakładka sprawy i opisy pól skryptu.
 • Poprawa wyświetlania aktywności w otwartej sprawie.
 • Niejednolity sposób prezentacji wymagalności pól dla różnych typów pól w formularzu.
 • Aktywne przyciski „Zapisz” i „Zapisz i zamknij” na sprawie/rekordzie pomimo braku edycji sprawy.
 • Właściciel sprawy nie ustawia się automatycznie.
 • Problem z wyświetlaniem strony podczas odpowiedzi na maila.
 • Funkcjonalność zmiany statusu z polami wymaganymi.
 • Odświeżanie słowników ładowanych z bazy danych na zmianę statusu.
 • Przetwarzanie spraw przez kolejkę akcji – poprawki.
 • Problem z dodawaniem załączników w tworzeniu zgłoszeń w Next.
 • Niepoprawne naliczanie liczby prób dotarcia do kontaktu dla nowych spraw.
 • Załączenie linka do nagrania w raporcie.
 • Poprawa ładowania pól kontaktu do karty kontaktu w sprawie.
 • Przy zmianie kampanii z poziomu nagłówka skryptu statusy zostają z poprzedniej kampanii.
 • Poprawa dodawania załączników do wiadomości mailowych.
Czy artykuł był pomocny?