Centrum pomocy / 6.7.0

6.7.0

Data wydania: 8/2020

Nowe funkcjonalności

 • Uprawnienie w Next – odsłuchiwanie tylko swoich nagrań.
 • Dołączenie rozmowy wychodzącej wykonanej z telefonu do otwartej sprawy.
 • Dodawanie oraz przechodzenie do widoku sprawy z listy historii połączeń.
 • Możliwość zmiany kampanii na kampanię do której nie należy agent.
 • Widoki dynamiczne – import / eksport uprawnień.
 • Odświeżanie listy dynamicznych widoków przy pierwszym wejściu.
 • Rozbudowa mechanizmu reguł przychodzących.
 • Eksport maila do PDF.
 • Szukanie spraw – wyszukiwanie po statusie.

Zmiany jakościowe

 • Skrypt SQL przestawiający domyślne parametry dla InsertDataAggregationWorkerConfiguration.
 • Rozszerzenie podpowiadania adresu email przy wysyłaniu wiadomości z Next.
 • Przekazywanie scriptItems na refresh – modyfikacja.
 • Dodanie zabezpieczenia na usuwanie użytkowników z bazy danych.
 • Weryfikacja działania Systell Contact Center przy zerwaniu łącza internetowego / odświeżeniu / restarcie.
 • Aktualizacja adresu mailowego w przypadku, gdy zakładamy sprawę nieistniejący rekord.

Poprawki

 • Rozpoznawanie kontaktów na karcie telefonu.
 • Przeniesienie aktywności z sprawy A do sprawy B.
 • Nie można dodać zdjęcia do notatki.
 • Przycisk „Zapisz” nie pozwala zapisać wprowadzonych zmian.
 • Czytanie maili z wybranych folderów skrzynki IMAP.
 • Przy odpowiedzi na maila przychodzącego czyszczone jest formatowanie HTML.
 • Licznik ustawiania przejść między statusami nie podbija się przy akcjach automatycznych.
 • Optymalizacja działania dialera.
 • Brak możliwości zamknięcia sprawy / nie pojawia się zakładka sprawy i opisy pól skryptu..
 • Usprawnienie wylogowywania się z Next.
 • Gwiazdka od pola wymaganego typu tak/nie jest w niewłaściwym miejscu.
 • Nieprawidłowa wartość na liczniku aktywności.
 • Brak konieczności wyboru parametru dodatkowego przy filtrowaniu.
 • Niepotrzebne nazwy typów profili w raporcie czasu pracy agentów.
 • Poprawa działania filtrów na widoku „Znajdź”.
 • Brak odstępu pomiędzy przyciskiem „Odśwież” a tekstem.
 • Poprawa automatycznego odświeżania w nagłówku sprawy.
 • Nieaktualizujący się numer wewnętrzny na dashboardzie.
 • Formularz nowej sprawy nie wyświetla się, choć jej karta się otworzyła.
 • Wyświetlanie poprawnego typu kontaktu w Stanie Agentów zamiast „Record”.
 • Karta połączenia przychodzącego nie wyświetla się wybranemu agentowi.
 • Dla multichannel dodanie obsługi przekazywania poprawnego typu dla typów, dla których przekazujemy 0.
 • Dodanie automatycznego odświeżania dla pola tak/nie.
 • Modyfikacja dodawania nowej akcji typu „Dodaj sprawę”.
 • Pliki po załączeniu do email w Next i wysłaniu mają uciętą nazwę jeśli występują w niej kropki.
 • Aktywny przycisk „Zapisz” i „Zapisz i zamknij” na karcie sprawy/kontaktu pomimo braku edycji sprawy.
 • Brak parametru przy przydzielaniu kontaktów.
 • Podświetlenie błędnej sprawy w widoku „Powiązane” na karcie kontaktu po zamknięciu sprawy.
 • Poprawa działania wyszukiwania.
 • Brak grafik „icon record” przy nazwie kontaktu oraz na karcie kontaktu.
 • Poprawa przetwarzania polskich liter podczas wysyłki email.
 • Wyświetlanie przycisków wyszukiwania na kontrolce telefonu w zależności od uprawnienia do widoku „Szukaj”.
 • Wartości w polach, które w sprawie uzupełniane są automatycznie znikają po odświeżeniu strony.
 • Po odświeżeniu edytowanego kontaktu wczytuje się on bez wprowadzonych zmian.
 • Pobranie nagrania w Next powoduje wyjście ze strony.
 • Poprawa działania rejestrowania połączeń nieodebranych.
 • Dodanie drugiego załącznika do emaila tworzy dodatkowy załącznik.
 • Kolejne załączniki email podczas dodawania wyświetlają „Nan undefined”.
 • Edycja kampanii – zdublowane wpisy w „Algorytm podawania rekordów”.
 • Brak możliwości aktywowania nieaktywnej przerwy/pracy.
 • Różnica w rozmiarze załączników email na UI w trakcie wgrywania i po wgraniu załącznika.
Czy artykuł był pomocny?