Centrum pomocy / 6.9.0

6.9.0

Data wydania: 1/2021

Nowe funkcjonalności

 • Automatyczne przejście na przerwę po nieodebranym połączeniu.
 • Automatyczne dodawanie wpisów do RefreshTrigger przy kopiowaniu skryptu.
 • Wallboard – przystosowanie licznika listy agentów do wielu kolejek.
 • Dodanie uprawnienia na brak możliwości usunięcia notatki w aktywnościach.
 • Harmonogramy – interwał z godziną startu.
 • Dodanie możliwości wykonywania połączenia z widoku dynamicznego Kontakty.
 • Książka adresowa.
 • Integracja z Microsoft Teams: wykonanie Dial z Next.
 • Dodanie przełącznika „Czy na otwarcie sprawy/kontaktu wysyłać do innych użytkowników notyfikację, że następuje edycja”.
 • Dodanie nowych ikon.
 • Pobieranie użytkowników z LDAP do książki adresowej.
 • Dodanie obsługi centrali IP PBX na Next.

Zmiany jakościowe

 • UX/UI – modernizacja.
 • Zmiany do statusów połączeń przychodzących.
 • Ujednolicenie obsługi przecinka w polach numerycznych skryptu dla Next i SCC.
 • Zmiana sposobu wyświetlania zgód RODO w Next.
 • Poprawa wyświetlania długich notatek zmiany statusu w aktywnościach sprawy.
 • Refaktoryzacja kodu dotycząca pobierania powiązanych spraw w oknie telefonu.
 • Optymalizacja ładowania liczników widoków dynamicznych na zakładkach sprawy i kontaktu w Next.

Poprawki

 • Poprawa przypisywania nagrań do połączeń przychodzących.
 • Zmiana wyświetlania wartości domyślnej w polu daty w nagłówku.
 • Poprawa chronologii notatek w aktywnościach sprawy.
 • Usuwanie wzorca wiadomości SMS.
 • Licznik stanu agentów pokazuje prawidłowe wartości.
 • Uzupełnienie podpisu aktywności dla sprawy tworzonej z maila lub przy autoresponderze na „system”.
 • Dostosowanie szerokości listy słownikowej w pasku wyszukiwania.
 • Przypisywanie rozmowy z połączenia przychodzącego do sprawy.
 • Ładowanie się karty sprawy otwieranej z historii połączeń.
 • Aktywna niewidoczna lista podpowiadanych kontaktów na karcie kontaktu przy dodawaniu nowej sprawy.
 • Filtrowanie w polu słownikowym w nagłówku sprawy oraz wzorca SMS.
 • Aktualizowanie danych użytkownika w Redis Cache dla poszczególnych ról.
 • RODO – poprawne uzupełnienie tabeli dotyczącej danych osobowych.
 • Kolejka zapisu – zapisywanie zakończonego połączenia, gdy zapis sprawy nie został przetworzony przez kolejkę zapisu.
 • Dodawanie kontaktu z karty połączenia – poprawki.
 • Poprawa wyświetlania przycisku „Zamknij i kontynuuj” w kampanii typu Progressive.
 • Odkładanie się statusu pracy po rozmowie agenta.
 • Numery zagraniczne w sekcji „Ostatnie aktywności” są ucinane do 9 cyfr.
 • Poprawa szerokości skryptów i formularzy na skryptach.
 • Zapis tagów dla kontaktu.
 • Pojawiająca się szara słuchawka przy przechodzeniu między sprawami podczas połączenia.
 • Pole liczbowe w nagłówku karty kontaktu pozwala na zapis liter.
 • Komunikat przy wylogowaniu użytkownika podczas 2 otwartych kart.
 • Ulepszenie komunikatu przy zbyt dużych załącznikach w mailu.
 • Błędnie przypisany klient do sprawy zakładanej z maila bez adresu nadawcy.
 • Ładująca się animacja awatara.
 • Poprawa przypisywania właściciela do sprawy.
 • Dynamiczne widoki – nie wyświetlają się przyciski akcji „pokaż sprawę/kontakt”.
 • Poprawa działania pól liczbowych w formularzu i nagłówku sprawy.
 • Tworzenie nowej sprawy z połączenia przychodzącego – poprawa.
 • Lista podpowiedzi na karcie kontaktu znajduje się w nieprawidłowym miejscu.
 • Rozszerzanie tabeli w widokach dynamicznych.
 • Brak przycisku „Pokaż więcej” (trzy kropki) z listą rozwijaną na sprawie.
 • Pobieranie akcji automatycznych przy restarcie serwera.
 • Poprawa podłączania rozmowy pod sprawę.
 • Odebranie połączenia przychodzącego podpina je do aktualnie otwartej sprawy.
 • Poprawa wyświetlania listy wzorców maili.
 • Uszczegółowienie komunikatu o edycji sprawy/kontaktu przez innego agenta podczas dodawania nowej sprawy.
 • Poprawa logowania do Next.
 • Poprawa przypisywania numeru CLIP.
 • Ciągłe zapisywanie sprawy.
 • Zmiana statusu podczas rozłączania połączenia.
 • Dialer przy podbija liczbę prób dotarcia w momencie, kiedy nie ma wolnych agentów.
 • Brak możliwości ponownego zalogowania do kampanii po zakończeniu połączenia.
 • Poprawa działania kontrolki dzwonienia na widokach dynamicznych.
 • Poprawa uzupełniania pola systemtype w casehistory.
 • Poprawa sprawdzania licencji przy specyficznych ustawieniach regionalnych serwera.
Czy artykuł był pomocny?