Centrum pomocy / Harmonogramy

Harmonogramy

Harmonogramy to sekcja Konfiguracji pozwalająca na zaplanowanie akcji z wyprzedzeniem. Dzięki nim można ustawić konkretnie kiedy dana rzecz ma się wykonać. Mają one zastosowanie zarówno w kampaniach (VoiceSms, SMS oraz mailowych), zadaniach systemowych, jak i raportach użytkownika. Właśnie w tych trzech rodzajach kampanii obowiązkowe jest ich utworzenie.

Widok harmonogramy:

Znajdują się one w zakładce Konfiguracja -> Systemowe -> Harmonogramy. A na liście harmonogramów dostępne są kolumny:

 1. Lp. – liczba porządkowa.
 2. Usuń – na trwałe usuwa harmonogram z systemu.
 3. Edycja – pozwala na zmianę definicji harmonogramu.
 4. Nazwa – nazwa harmonogramu prezentowana we właściwościach kampanii.
 5. Opis – opis harmonogramu.
 6. Typ – określa częstotliwość harmonogramu.
 7. Aktywny – określa czy harmonogram jest aktywny.

Dodanie nowego harmonogramu:

 1. Zaloguj się do części managerskiej Systell Contact Center i przejdź w zakładkę Konfiguracja.
 2. Wybierz Systemowe -> Harmonogramy, a następnie +Dodaj harmonogram.
 3. Zaznacz czy harmonogram ma być aktywny. Pamiętaj, że tylko aktywne harmonogramy będą się wykonywać.
 4. Uzupełnij Nazwę harmonogramu.
 5. Opcjonalnie wpisz Opis
 6. Wybierz Częstotliwość. Harmonogram może przewidywać:
  1. Codzienne uruchamianie
  2. Tygodniowe w wybrane dni tygodnia
  3. Miesięczny w wybrane miesiące i/lub dni
 7. Wybierz częstotliwość dzienną. Harmonogram może zostać uruchomiony o konkretnej godzinie lub w konkretnym przedziale czasowym.
 8. Kliknij OK.

Ustawienie czasu uruchomienia, zakończenia i częstotliwości:

Częstotliwość określa czy harmonogram ma włączać się codziennie, co tydzień czy też co miesiąc:

 • codziennie – uruchamia się codziennie
 • tygodniowo – uruchamia się w zadanych dniach tygodnia lub codziennie gdy nie wybrano żadnego dnia
 • miesięcznie – uruchamia się w zadanych miesiącach i ewentualnie dniach miesiąca, jeśli nie wybierze się żadnej opcji to dla każdego dnia miesiąca

Częstotliwość dzienna (tyczy się też miesięcznej i tygodniowej):

 • Wykonuj o: zadanie będzie wykonywane o podanej godzinie.
 • Uruchamiany: zadanie będzie uruchamiane w godzinach od – do, jeśli oba pola będą miały wartość 00:00 to będzie cały czas uruchamiane.
  • Interwał: określa co jaki czas dana akcja będzie inicjowana w wybranym przedziale czasu.

Przykładowo, kiedy chcesz raz dziennie dostawać raport użytkownika – należy odznaczyć opcję interwał i podać godziny od do lub wybrać opcję wykonuj o, a jeśli chcesz, żeby zadanie uruchamiało się co kilka minut należy zaznaczyć opcję interwał i podać interesujący czas.

Ważne

Uwaga! Pamiętaj, że kampanie VoiceSMS, SMS i mailowe wymagają określenia harmonogramu pracy, a każda z nich może korzystać z innego harmonogramu.

Czy artykuł był pomocny?