Centrum pomocy / Telefonia SCC Konfiguracja Kolejek

Kolejki w telefonii SCC

Kolejka jest funkcją centrali telefonicznej, umożliwiającą zorganizowane łączenie dzwoniących klientów z konsultantami. Opcja ta szereguje połączenia przychodzące i zależnie od ustawień – przekazuje do agentów według określonego schematu. Gdy wszyscy  konsultanci są zajęci, klienci zostaną o tym poinformowani i mogą oczekiwać na linii na obsłużenie.
Ważne

Kolejkę połączeń przychodzących musisz przypisać do numer telefonu, który będą wybierać klienci (DID).

Korzyści biznesowe
 • Ułatwiasz klientom komunikację z Twoją firmą – gdy zadzwoni ich więcej niż masz konsultantów, poczekają na swoją kolej na linii.
 • Optymalizujesz pracę konsultantów – dzięki odpowiedniej konfiguracji kolejki, połączenia będą rozkładana równomierniej.
 • Definiując więcej niż jedną kolejkę, później łatwiej przygotujesz raporty – na przykład dla zmiany porannej i popołudniowej.

Jak skonfigurować kolejki w telefonii SCC?

W telefonii SCC dostępna jest konfiguracja kolejek. Znajdziesz ją, wybierając z lewego paska menu Konfiguracja, następnie w sekcji Centrala kliknij Kolejki.

Przejdziesz do widoku tabeli kolejek zdefiniowanych na Twoim koncie w aplikacji Systell Contact Center. Aby rozpocząć edycję konfiguracji, kliknij w wybraną nazwę.
Możesz też utworzyć kolejkę, klikając Nowa kolejka.

Konfiguracja sekcji Informacja

Sekcja Informacja zawiera informacje podstawowe.
1. Nazwa kolejki, na przykład Obsługa Klienta lub Serwis.

Dobre praktyki

Najlepiej nadaj kolejce krótką nazwę, dzięki której będzie wiadomo jaką pełni funkcję.

2. Numer wewnętrzny kolejki, nie będzie widoczny dla klientów. Nie ma określonego wzorca, może składać się z dowolnej liczby cyfr.
3. Zawsze nagrywaj – aby korzystać z pełni funkcji naszych kampanii i monitoringu zespołu będą potrzebne nagrania rozmów, tutaj zaznacz Tak.
Ważne

Ze względów kontroli jakości, a także często ze względów prawnych, nagrywanie połączeń należy zostawić włączone.

4. Wysyłaj nagrania na adres email – dodatkowo, możesz wszystkie nagrania przesyłać na podany adres email, pamiętaj jednak że będziesz miał do nich dostęp w swoim SCC, wraz z dodatkowymi opcjami, na przykład oceny lub filtrowania – najlepiej nie uzupełniaj tego pola.

Pomocne

Dostęp do wszystkich nagrań, wraz z opcją ich wyszukiwania po różnych parametrach, znajdziesz w aplikacji (widok Połączenia).

5. Dźwięk w kolejce – tutaj masz do wyboru:

 • Muzyka na oczekiwaniu – klient czekając w kolejce do konsultanta oraz na połączenie z konsultantem, będzie słuchał melodii (plik dźwiękowy domyślny).
 • Dzwonienie – przez cały czas oczekiwania klient będzie słyszał w słuchawce powtarzający się sygnał oczekiwania na połączenie.
 • Muzyka na oczekiwaniu, a następnie dzwoń, gdy agent jest wolny – podczas oczekiwania w kolejce odtwarzana będzie melodia, a po przekierowaniu połączenia do konkretnego konsultanta, w oczekiwaniu aż odbierze, klient usłyszy powtarzający się sygnał.

6. Limit czasu kolejki – po takim czasie oczekiwania klienta na połączenie z konsultantem wystąpi akcja wybrana w punkcie 10. (Po przekroczeniu limitu czasu). Wartość wyrażana w sekundach, czyli na przykład aby ustawić 5 minut, wpisz tu 300.

Możesz nie ustawiać limitu oczekiwania, wpisując w to pole 0.

Dobre praktyki

Ustawiony w tym miejscu limit powinien zależeć od wybranego rodzaju akcji następującej po jego minięciu (punkt 10.). Dobrze jest wziąć pod uwagę także wydajność zespołu obsługującego połączenia.
Na przykład:

 • Jeśli po osiągnięciu określonego limitu połączenie ma zostać zakończone – lepiej żeby dopuszczalny czas oczekiwania był jak najdłuższy. Im szybsza obsługa, tym lepsze oceny klientów, jednak w przypadku przedłużającej się kolejki zmniejszy to prawdopodobieństwo utraty zgłoszenia.
  Dobrze jest też w tym przypadku uwzględnić odtworzenie komunikatu dla klienta przed przed rozłączeniem.
 • Jeśli po osiągnięciu limitu ma nastąpić przekierowanie połączenia na przykład do innej kolejki – jego wartość może być niższa ale konieczne jest uwzględnianie wydajności miejsca docelowego przekierowania.
  Tutaj też dobrze jest dodać nagranie, informujące klienta oczekującego w kolejce, gdzie zostanie przekierowanie jego połączenie. Np. „przepraszamy, wszyscy nasi konsultanci są zajęci, prosimy o zostawienie informacji na poczcie głosowej lub wysłanie wiadomości email ze zgłoszeniem, żebyśmy mogli się z państwem skontaktować„.
 • Dla braku ustawienia parametru limitu dobrze jest przygotować nagranie odtwarzane w określonym powtórzeniu, w czasie oczekiwania w kolejce – zobacz w sekcji Zapowiedź okresowa.

7. Poziom obsługi – określa w jakim czasie od trafienia do kolejki, klient powinien zostać obsłużony. Parametr służący do późniejszej analizy jakości obsługi na podstawie wygenerowanych raportów. Wartość wyrażana w sekundach, nie może być większa niż Limit czasu kolejki.
8. Maksymalna wielkość kolejki dla użytkowników – maksymalna liczba klientów czekających w kolejce, dla każdego następnego wystąpi akcja wybrana w punkcie 11. (Gdy kolejka jest pełna). Domyślne ustawienie nie przewiduje określania tego limitu.

Pomocne

Funkcja służy wyznaczeniu limitu obciążenia kolejki. Ogranicza jednak dostępność infolinii podobnie jak zbyt krótki limit czasu kolejki. W usłudze telefonii zintegrowanej SCC nie ma potrzeby ustawiania tego parametru.

9. Priorytet kolejki – opcja dla sytuacji gdy jeden agent obsługuje więcej niż jedną kolejkę i konieczne jest szeregowanie pochodzących z nich połączeń według ważności. Domyślne ustawienie we wszystkich utworzonych kolejkach to 0, czyli żadna kolejka nie jest określana jako ważniejsza.

Część ustawień w tej sekcji nie będzie Ci potrzebna, w tych polach nic nie zmieniaj:

 • Automatyczne wypełnianie – Nie.
 • Reguła kolejki – Bez użycia reguły kolejki.
 • Minimalna kara w kolejce – Nieużywany.
 • Maksymalna kara w kolejce – Nieużywany.
 • Kara za podniesienie kolejki – Nieużywany.

10. Po przekroczeniu limitu czasu – parametr niezbędny przy zdefiniowaniu limitu czasu kolejki (punkt 6.). Określa co ma się stać, gdy ograniczenie oczekiwania na połączenie z konsultantem zostanie przekroczone. Masz do wyboru między innymi:

 • Zakończenie połączenia.
 • Przekierowanie na IVR (interaktywna odpowiedź głosowa)
 • Przekierowanie na inną kolejkę.
 • Przekierowanie na numer konkretnego agenta lub numer zewnętrzny.
Dobre praktyki

Możesz wybrać z listy więcej niż jedną pozycję. Na przykład odtworzenie nagrania i zakończenie połączenia. Pamiętaj ułożyć je w odpowiedniej kolejności – zrobisz to przeciągając pola z wybranymi opcjami.

Pomocne

W wersji standardowej telefonii SCC nie masz dostępu do konfiguracji poczty głosowej. Jeśli do obsługi swoich procesów biznesowych potrzebujesz takiej funkcjonalności, skontaktuj się z nami.

11. Gdy kolejka jest pełna – parametr niezbędny przy zdefiniowaniu maksymalnej liczby klientów czekających w kolejce (punkt 8.). Określa co ma się stać, gdy ograniczenie pojemności zostanie przekroczone. Masz do wyboru między innymi:

 • Przekierowanie na IVR (interaktywna odpowiedź głosowa)
 • Przekierowanie na inną kolejkę.
 • Przekierowanie na numer konkretnego agenta lub numer zewnętrzny.

12. Przed połączeniem z agentem – tutaj możesz zdefiniować co ma się stać, gdy dzwoniący klient będzie z kolejki połączeń oczekujących przekierowywany do konsultanta. Przed połączeniem z agentem możesz chcieć na przykład:

Dobre praktyki

Dzięki tej funkcji możesz skrócić czas konsultacji z agentem, a więc – zwiększyć wydajność zespołu obsługującego infolinię. Na przykład, nagranie z informacją, że rozmowa będzie nagrywana może być umieszczonym tutaj komunikatem automatycznym, żeby agent nie musiał powtarzać go przy każdym połączeniu.

Konfiguracja sekcji Agenci

W sekcji Agenci należy skonfigurować strategię dzwonienia oraz listę agentów, którzy mają być dostępni w kolejce.
1. Strategia – określa według jakiego schematu połączenia oczekujące w kolejce będą trafiały do konsultantów. Masz do wyboru:
 • Zadzwoń do wszystkich – pierwsze z połączeń oczekujących w kolejce dzwoni do wszystkich zalogowanych agentów równocześnie, aż jeden z nich odbierze.

Dobre praktyki

Ta strategia obniża ogólną wydajność obsługi, ponieważ zajmuje linie wszystkich agentów jednym połączeniem. Może mieć zastosowanie przy testowaniu członków zespołu na szybkość obsługi, ponieważ opiera się na swego rodzaju wyścigu.

 • Round Robin – pierwsze połączenie w kolejce oczekujących zostaje przekazane, zgodnie z listą (z punktu 2.), do następnego wolnego agenta po tym, który odebrał poprzednie połączenie z kolejki.

Dobre praktyki

Strategia najbardziej zrównoważona dla pracy zespołu. Minimalizuje przeciążenia poszczególnych agentów i zapewnia dobrą płynność obsługi.

 • Losowy – połączenia oczekujące trafiają kolejno do losowego, zalogowanego, wolnego agenta.

Dobre praktyki

Rozwiązanie dobre dla niezbyt obciążonych kolejek. Algorytm losowej kolejności może powodować pewne różnice w obciążeniu członków zespołu konsultantów.

 • Najnowszy – pierwsze z połączeń oczekujących w kolejce trafi do agenta, najdłużej wolnego.

Dobre praktyki

Schemat obsługi mający na celu wyrównanie przerw między połączeniami w zespole konsultantów.

 • Najmniej połączeń – połączenia oczekujące są kierowane w pierwszej kolejności do agenta, który obsłużył tego dnia najmniej rozmów.

Dobre praktyki

Strategia w zamyśle wyrównująca rozkład pracy w zespole. Może jednak prowadzić do skutku przeciwnego, na przykład gdy infolinia nie jest zbyt obciążona, agent, który prowadzi najdłuższe rozmowy, a więc ma ich najmniej, będzie otrzymywał kolejne połączenia bez przerwy.

 • Liniowy – w tym przypadku, pierwsze z połączeń w kolejce trafi do pierwszego wolnego agenta według listy (lista określona w punkcie 2., zawsze sprawdzana od pierwszej pozycji, w poszukiwaniu nierozmawiającego konsultanta).

Dobre praktyki

Rozwiązanie umożliwia zróżnicowanie rozkładu pracy w zespole według oceny przełożonego, który ręcznie definiuje kolejność listy.

Przy niewielkim obciążeniu infolinii może się zdarzyć, że agenci ostatni na liście nie będą odbierać połączeń. Dobrze wtedy uznać do za wskazówkę dotyczącą optymalizacji np. przesunąć konsultantów z godzin, w których występuje taka sytuacja, na przedział czasowy statystycznie bardziej obciążony. Pamiętaj jednak, że wszystkie tego typu wnioski powinny opierać się na analizie przypadków z dłuższego okresu (np. kilku miesięcy).

2. Agenci – tutaj stwórz listę konsultantów, którzy mają obsługiwać tę kolejkę. każdy kolejny zostanie dodany na koniec listy. Kolejność pozycji możesz zmieniać przeciągając pola względem siebie. W razie potrzeby możesz też usunąć pozycję dodaną do listy, klikając na śmietnik.
Pomocne

Na liście do wyboru znajdą się te same numery wewnętrzne z różnymi opisami szczegółowymi, jednak dla niezbyt złożonych systemów, wybierz te bez dodatkowego komentarza – składają się tylko z numeru i nazwy do niego przypisanej.

Część ustawień w tej sekcji nie będzie Ci potrzebna, w tych polach nic nie zmieniaj:

 • Zadzwoń, gdy użytkownik jest offline – Nie.
 • Dostępne dzwonienie agenta – Wiele razy.
 • Informuje, który jest w kolejce – Nie.
3. Limit czasu połączenia dla agenta – jak długo połączenie przekierowane już z kolejki na konkretnego agenta ma czekać na odebranie zanim zostanie uznane za nieodebrane. Wartość w sekundach. Ustaw taką samą jak wartość aftercall w SCC.
Ważne

Aplikacja Systell Contact Center obsługuje sytuacje nieodebrania połączenia przez agenta automatycznie zmieniając jego status na przerwę w pracy i wylogowując z kolejki połączeń.

Dobre praktyki

Zalecamy ustawienie równych wartości dla Limit czasu połączenia dla agenta w centrali telefonii SCC oraz automatycznej zmiany statusu na przerwę, gdy agent nie odbiera w SCC.

Np. jeśli wartość tego parametru w SCC będzie mniejsza niż w telefonii, nieodbierający agent będzie już na przerwie, a centrala telefonii nadal będzie próbował nawiązać połączenie, przez co klient nie zostanie obsłużony.

4. Długość przerwy po zakończonym połączeniu – bywa, że w trakcie rozmowy agent nie zdąży zanotować wszystkich uzyskanych informacji i potrzebuje chwili przerwy przed kolejnym połączeniem. Tu wpisz 2.

Dobre praktyki

Funkcja ta jest nadrzędnie obsługiwana przez Systell Contact Center (aftercall) i konfigurowana w aplikacji, jednak może występować niewielkie opóźnienie w komunikacji między systemami, dlatego tu najlepiej ustaw wartość 2. Dwie sekundy zniwelują ewentualne przesunięcia.

Tu nic nie zmieniaj:

 • Czas oczekiwania na ponowną próbę – 1.
 • Limit agentów karanych – 0.
 • Automatyczne wylogowanie po nieodebraniu – Nie (Nastąpi ale ze względu na konfigurację SCC.)
 • Automatyczne wstrzymanie przy zajętości – Nie.
 • Automatyczne wstrzymanie przy braku dostępności – Nie.
 • Opóźnienie autopauzy – 0.
 • Po automatycznej autopauzie – Działania do podjęcia (czyli brak ustawień).
 • Limit czasu ponownego uruchomienia – Nie.

Ważne

Pamiętaj wyraźnie zaznaczyć w jakich godzinach będzie pracować Twoje Call Center, tak aby klient nie miał wątpliwości. W razie potrzeby, dodatkowo, możesz ustawić komunikat odtwarzany poza wyznaczonymi przedziałami. Na przykład „nasza infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku, od ósmej do siedemnastej, w tej chwili zapraszamy do złożenia zgłoszenia drogą mailową, skontaktujemy się z tobą„.

5. Gdy brak dostępnych agentów – tu ustawiasz co ma się stać, gdy wszyscy agenci przypisani do kolejki są wylogowani. Masz do wyboru taką samą listę akcji, jak w pozostałych przypadkach, czyli na przykład gdy kolejka jest pełna lub po przekroczeniu limitu czasu, na przykład:

6. Gdy brak dostępnych i zajętych agentów – wybierz z listy akcję na wypadek, gdy wszyscy agenci przypisani do kampanii są zajęci (w trakcie rozmowy) lub wylogowani.

Dobre praktyki

Dla braku dostępnych agentów (punkt 5.), czyli gdy wszyscy są wylogowani, możesz ustawić na przykład odtwarzanie nagrania, takiego jak „w tej chwili nie możemy obsłużyć Twojego połączenia, prosimy o kontakt mailowy lub telefon w innym terminie„, z następującym potem zakończeniem połączenia. Pamiętaj, że sytuacja taka powinna występować tylko po godzinach pracy infolinii ale może się zdarzyć także w sytuacjach losowych (jak przerwa w dostawie prądu).

Drugi przypadek (punkt 6.) – przy prawidłowej organizacji pracy zespołu konsultantów, sytuacja że wszyscy są w trakcie rozmowy występuje dość często. Możesz ustawić na przykład odtwarzanie nagraniaczas oczekiwania jest wydłużony„. Dobrym rozwiązaniem jest też zostawienie wartości Działania do podjęcia, czyli brak akcji. Wtedy klienci będą po prostu oczekiwać w kolejce, aż któryś z agentów zakończy rozmowę i połączenie zostanie do niego przydzielone.

Jeśli chcesz rozróżniać komunikaty zależnie od sytuacji, z której wynika brak dostępnych konsultantów, w obydwu punktach (5. i 6.) pozostaw Działania do podjęcia, czyli brak ustawionej akcji, a wykorzystaj bardziej precyzyjne konfiguracje takie jak:

 • W przypadku awarii, gdy chcesz czasowo włączyć komunikat informujący o niedostępności – skorzystaj z łatwego we włączaniu i wyłączaniu komunikatu w konfiguracji DID, w sekcji Głos, Bezwarunkowe przekierowanie.
 • Gdy po godzinach pracy infolinii chcesz odtwarzać nagranie informujące o tym – użyj warunkowego kierowania połączeń.

Tu nic nie zmieniaj:

 • Dołącz do pustej kolejki – Pomiń stany dołączania do kolejki.
 • Zostaw pustą kolejkę – Stany kolejki opuszczenia.
 • Komunikat dla agenta – Brak wiadomości.
 • Komunikat dla dzwoniącego – Wiadomość standardowa.
 • Uruchom AGI, gdy agent odpowie – Wybierz AGI do uruchomienia (czyli brak ustawień).
7. Identyfikacja agenta – czyli jak będzie prezentowany użytkownik centrali, tu masz do wyboru: nuemerem lub przypisaną nazwą. W Systell Contact Center przypisujesz dane użytkownika do konkretnego numeru, więc zostaw tu ustawienie domyślne – Numer wewnętrzny.
8. Maksymalny czas trwania połączenia – jak długie połączenia klienta z konsultantem dopuszczasz. Obejmuje całość, łącznie z wyciszeniami, zawieszeniami itp.. Wartość w sekundach, domyślnie 7200, tu nic nie zmieniaj.

Dobre praktyki

Ustawienie maksymalnej długości rozmowy zapobiega blokowaniu poszczególnych agentów, jednak na przykład w razie kłopotów z udzieleniem odpowiedzi klientowi i konieczności konsultacji z innymi pracownikami – połączenie może zostać zakończone przed przekazaniem uzyskanych informacji.

Przed analizą raportów dotyczących średniej i maksymalnej długości rozmów z dłuższego okresu, najlepiej ustaw tutaj bardzo wysoką wartość, 7200 (2. godziny) lub 5400 (1,5. godziny).

Pozostałe sekcje

Pozostałe ustawienia to już funkcje dodatkowe. Nie są niezbędne do pierwszego uruchomienia kolejki.

Sekcja Zapowiedź okresowa – podczas oczekiwania w kolejce połączeń, z wyznaczoną częstotliwością będzie odtwarzane wybrane nagranie. Wartość częstotliwości wyrażona w sekundach – tyle czasu minie między kolejnymi komunikatami. Masz do wyboru:

 • Wyznaczona liczba sekund ma minąć między początkami kolejnych odtworzeń nagrania – dla tego rozwiązania pamiętaj aby wpisana wartość była większa niż długość nagrania.
 • Wyznaczona liczba sekund ma minąć między końcem jednego nagrania, a początkiem kolejnego.

Lista dostępnych do wyboru nagrań zależy od tego jakie pliki dźwiękowe masz dodane do biblioteki telefonii.

Sekcja Klawisz wyjścia z kolejki – na razie nie będzie Ci potrzebna, przydatna w bardziej złożonych systemach. Na przykład gdy kolejka jest przypisana jako miejsce docelowe w drzewku IVR, umożliwia wycofanie się z podjętego wyboru.
Sekcja Usługa oddzwaniania – w Systell Contact Center, ta funkcja nie będzie Ci potrzebna.
Sekcja Połączenia odrzucone – ta konfiguracja dotyczy informowania o połączeniach oczekujących w kolejce, zakończonych przez dzwoniącego przed uzyskaniem przydzielenia rozmowy do konsultanta.

Dobre praktyki

Lepszym rozwiązaniem będzie przygotowanie raportu z centrali zawierającego podsumowanie liczby tego typu zdarzeń w określonym przedziale czasu. Na podstawie takich informacji będzie można dostosować zespół obsługujący infolinię. Na przykład, jeśli połączeń porzuconych jest w Twojej ocenie zbyt dużo, spróbuj zadbać o skrócenie czasu oczekiwania w kolejce – zwiększając liczbę agentów do obsługi lub skracając scenariusz rozmowy.

Sekcja Zapowiedź pozycji/czasu – to bardziej rozbudowana forma zapowiedzi okresowej. Zamiast odtwarzać z określoną częstotliwością przygotowany komunikat, informuje o szacowanym pozostałym czasie oczekiwania w kolejce połączeń lub o pozycji w kolejce połączeń. Na przykład „jesteś piąty w kolejce„.

Ważne

Uwaga, jeśli zdecydujesz się na przygotowanie zapowiedzi pozycji/czasu, wyłącz zapowiedź okresową aby nie doprowadzić do nakładania się nagrań lub błędu połączenia.

Sekcja Integracje API – w tej sekcji domyślnie ustawiony jest brak dodatkowej integracji. Nic tu nie zmieniaj. Wszystkie działania w tym zakresie są już dostarczone w aplikacji Systell Contact Center.
Ważne

Pamiętaj, aby po wprowadzeniu wszystkich ustawień, zapisać je klikając niebieski przycisk Zapisz na samym dole strony.

Pomocne

Jeśli masz pytania, potrzebujesz rozwiązania problemu lub bardziej złożonej konfiguracji, zawsze możesz liczyć na nasz zespół specjalistów i skontaktować się z nami.

Czy artykuł był pomocny?