Centrum pomocy / Nagłówek sprawy

Nagłówek sprawy

Nagłówek sprawy jest elementem karty sprawy, na którym znajdziesz informacje dotyczące danego zgłoszenia.

W nagłówku zawsze znajdziesz następujące informacje:

Od lewej:

 1. Typ kampanii i numer sprawy (nadawany automatycznie),
 2. Temat sprawy (tytuł),
 3. Data utworzenia sprawy, kampania (do której należy sprawa), status sprawy, właściciel sprawy (agent przypisany do sprawy – pole może pozostać niewypełnione),
 4. Pole nagłówka sprawy,
 5. Menu z dodatkowymi opcjami oraz przycisk „Zapisz” i „X” do zamknięcia sprawy.

Do wyboru masz kilka typów pól nagłówka skryptu:

 

 • Tekstowe,
 • Tekstowe z walidacją,
 • Liczbowe,
 • Z datą/godziną,
 • Z listą rozwijalną,
 • Z akcją:
  • Numer telefonu – wyślij SMS lub zadzwoń,
  • E-mail – wyślij e-mail,
  • Hyperlink – otwórz link.

Wymienionym powyżej polom możesz ustawić edytowalność, a także wymagalność (oznaczoną czerwoną gwiazdką). Aby umieścić je w Twoim Systell Contact Center skontaktuj się z działem Help Desk.

Zarządzanie nagłówkiem sprawy

 

W Systell Contact Center istnieje możliwość zarządzania nagłówkiem sprawy za pomocą stworzonego w tym celu dynamicznego widoku. Za jego pomocą możesz konfigurować pola, które są widoczne w nagłówku, dzięki czemu informacje, które będą niezbędne do uzyskania w danej kampanii będą dostosowane do Twoich potrzeb.

Jak dodać pola do nagłówka sprawy?

 1. Wejdź w zakładkę konfiguracji dostępną na pasku dynamicznych widoków.
 2. Kliknij DODAJ.
 3. W oknie, które się otworzy, wybierz z listy :
  • Pole danych – nazwa pola w bazie danych, z którego będą pobierać się informacje.
  • Typ kampanii – kampania, dla której skonfigurowane ma być to pole.
  • Widoczna nazwa pola – nazwa, która będzie widoczna w nagłówku sprawy.
  • Czy widoczne – określenie, czy dane pole ma być widoczne w nagłówku sprawy.
 4. Kliknij OK.
 5. Za pomocą przycisku W GÓRĘ możesz zmieniać pozycję, na której widnieją pola.
 6. Za pomocą przycisku USUŃ masz możliwość usunięcia pola z listy.
 7. Aby zatwierdzić zmiany wciśnij przycisk WYŚLIJ NOWĄ KONFIGURACJĘ, który znajduje się w prawym górnym rogu strony.

Czy artykuł był pomocny?