Centrum pomocy / Przygotowanie pliku .csv do importu – Notatnik/Notepad++

Przygotowanie pliku do importu – Notatnik/Notepad++

Systell Contact Center daje Ci możliwość importu różnego rodzaju danych z pliku .csv. Dokument o takim formacie możesz przygotować za pomocą Notatnika lub Notepad++. Plik ten musi spełniać następujące warunki:

  • pola nie mogą zawierać znaków: ” (cudzysłów) # (kratka) (można skorzystać z opcji 'szukaj i zamień wszystkie niechciane znaki na puste’);
  • znak końca linii musi być w formacie Windows (dla Windows to Enter, dla innych rozwiązań Edycja -> Konwertuj znak końca linii -> Konwertuj na format Windows);
  • typ kodowania tekstu ustawiony na Format -> Konwertuj na format w UTF-8 BOM;
  • komórki nie mogą zwierać więcej znaków niż 500 lub 250 (dla wersji systemu starszych niż 5.10).

Przygotowanie pliku do importu w Notatniku

  1. Otwórz notatnik.
  2. Uzupełnij plik danymi. Każdy nowy wiersz w pliku powinien być wstawiony od nowej linii. Uwaga! Kolejne dane w pliku – zawartości pól, powinny być przedzielone przecinkami lub średnikami. Pierwszy wiersz może reprezentować nazwy kolumn.
  3. Zapisz plik.

Zobacz jak to zrobić na gifie poniżej:

Przygotowanie pliku do importu w Notepad++

1. Otwórz plik .csv w Notepad++.
2. Zmień konwersję znaku końca linii: Edycja->Konwersję znaku końca linii-> Konwertuj na format Windows.

3. Zmień Format (domyślnie jest ustawione Koduj w ANSI).
4. Wybierz Konwertuj na format UTF-8 BOM.
5. Za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl + F wyszukaj pola, które zawierają znaki: ” (cudzysłów) # (kratka).

6. Zamień wszystkie niechciane znaki na puste.

7. Zapisz plik i tak przygotowany plik możesz zaimportować do Systell Contact Center.
Czy artykuł był pomocny?