Centrum pomocy / Raporty 3CX v.1 (do wersji 14)

Raporty 3CX v.1 (do wersji 14)

Spis raportów:


3CX – 01 – Podstawowe statystyki kolejek

 • Numer Kolejki
 • Nazwa Kolejki
 • Liczba połączeń przychodzących – Wszyskie, połączenia, które były kierowane na kolejkę
 • Liczba połączeń odebranych – wszyskie połączenia, które odebrała kolejka i na niej przebywały. Nie mylić z agentem.

3CX – 02 – Raport logów połączeń

 • ID połączenia –  unikalny identyfikator połączenia
 • Czas rozpoczęcia – 
 • Źródło –  źródło połaczenia
  • 0 – użytkonwik
  • 1 – trunk  
  • 4 – kolejka 
  • 6 – ivr
 • Numer źródłowy –  numer inicjujący połączenie
 • ID numeru źródłowego – numer 
 • Nazwa źródła –  opis
 • Typ destynacji – typ źródło 
  • 0 – użytkonwik
  • 1 – trunk
  • 4 – kolejka
  • 6 – ivr
 • Numer destynacji – numer docelowy połączenia
 • ID numeru destynacji – numer docelowy połączenia
 • Nazwa destynacji
 • Czas wywołania – czas zestawiania połączenia
 • Czas rozmowy
 • Koszt połączenia
 • Odebrano – TAK/NIE
 • Ścieżka zapisu nagrania – lokalizacja nagrania

3CX – 03 – Przegląd wydajności kolejek.

 • Numer kolejki
 • Nazwa kolejki
 • Numer Wewnętrzny – numer agenta na którego mogły trafiać połączenie z kolejki
 • Nazwa numeru – opis numeru
 • Ilość połączeń odebranych – suma połączeń odebranych przez agenta z danej kolejki
 • Ilość połączeń nieodebranych  -suma połączeń nieodbranych przez agenta z danej kolejki
 • Czas rozmów – sumaryczny czas połaczeń agenta przychodzących z danej kolejki

3CX – 04 – Statystyki agentów w kolejce

 • Numer wewn.
 • Nazwa
 • Numer kolejki
 • Nazwa kolejki
 • Czas zalogowania w kolejce – sumaryczny czas zalogowania w kolejce
 • ilość oddzwonień – suma oddzwonień
 • ilość połączeń – suma wszystkich połączeń trafiających na agenta z kojeki
 • Ilość połączeń utraconych – suma połączeń nieodebranych z kolejki przez danego agenta
 • Ilość połączeń odebranych
 • Pro. połączeń odebranych – procent połączeń odebranych do wszystkich trafiających z kojeki
 • Ilość połączeń odebranych na godzinę – liczba połączeń przez agenta z danej kolejki odebranych przez liczbę godzin zalogowania w kolejce (czas zalogowania)
 • Czas wywoływania – czas zestawiania połączenia
 • Średni czas wywoływania – średni czas zestawiania połączenia
 • Czas rozmowy
 • Średni czas rozmowy

3CX – 05 – Nieodebrane połączenie na kolejkach (szczegóły)

 • Numer kolejki
 • Nazwa kolejki
 • Czas połączenia
 • Czas oczekiwania – czas oczekiwania na odebranie.
 • Numer dzwoniącego – numer dzwoniącego na kolejkę
 • Numer wewn. –  numer, który wywołuje kolejka
 • Nazwa numeru wewn. – numer, który wywołuje kolejkę
 • Liczba prób – liczba wywołań przez kolejkę
 • Zalogowany – czy agent, jest zalogowany do kolejki

3CX – 06 – Szczegółowe statystyki kolejki dzień po dniu.

 • Dzień
 • Numer kolejki
 • Ilość połączeń – liczba połączeń skierowanych na kolejkę
 • Ilość połączeń utraconych – liczba połączeń nieodebranych na kolejce (nie przez agentów).
 • Ilość połączeń odebranych  – liczba połączeń odebranych przez kolejkę (nie przez agentów).
 • Proc. połączeń odebranych  – procentowy udział połączeń odebranych do wszystkich połączeń trafiających na kolejki
 • Czas wywoływania – sumaryczny czas wywoływania
 • Średni czas wywoływania – średni czas zestawiania połączenia
 • Czas rozmowy – sumaryczny czas rozmów
 • Średni czas rozmowy – średni czas rozmów
 • Liczba oddzwonień – liczba oddzwonień
 • Całkowity czas połączeń – sumarczny czas połączeń

3CX – 07 – Wydajność agentów

 • Numer wewn.
 • Nazwa
 • Numer kolejki
 • Nazwa kolejki
 • Czas zalogowania w kolejce – sumaryczny czas zalogowania w kolejce
 • ilość oddzwonień – suma oddzwonień
 • ilość połączeń – suma wszystkich połączeń trafiających na agenta z kojeki
 • Ilość połączeń utraconych – suma połączeń nieodebranych z kolejki przez danego agenta
 • Ilość połączeń odebranych
 • Pro. połączeń odebranych – procent połączeń odebranych do wszystkich trafiających z kojeki
 • Ilość połączeń odebranych na godzinę – liczba połączeń przez agenta z danej kolejki odebranych przez liczbę godzin zalogowania w kolejce (czas zalogowania)
 • Czas wywoływania – czas zestawiania połączenia
 • Średni czas wywoływania – średni czas zestawiania połączenia
 • Czas rozmowy
 • Średni czas rozmowy
 • Czy dzwoniący się rozłączył
 • Inny agent odebrał – ile połączeń było odebranych przez innego agenta

3CX – 08 – Połączenia wychodzące

 • Data
 • Numer wewn.
 • Czas wywołania – sumaryczny czas wywoływania przez danych numer dla połączeń wychodzących
 • Czas rozmowy – sumaryczny czas rozmów przez danych numer dla połączeń wychodzących

3CX – 09 – Dystrybucja połączeń odebranych i nieodebranych na miesiąc

 • Nazwa kolejki
 • Miesiąc – od stycznia (1) do grudnia (12)
 • Odebrane połączenia – liczba połączeń odebranych przez agenta w kolejce. Suma odebranych z przychodzące w wyniku przełączenia z IVR, połączenia przychodzące bezpośrednio (z pominięciem IVR) oraz połączenia przychodzące pozostałe (przełączone z innych kolejek, transferowane na kolejkę).
 • Nieodebrane połączenia – liczba połączeń nieodebranych przez kolejkę agenta w kolejce

3CX – 10 – Dystrybucja połączeń odebranych na godziny

 • Nazwa kolejki
 • Przedział czasowy – przedział dwugodzinny
 • Wartość liczbowa –  liczba połączeń odebranych przez agenta w kolejce. Suma odebranych z przychodzące w wyniku przełączenia z IVR, Połączenia przychodzące bezpośrednio (z pominięciem IVR) oraz połączenia przychodzące pozostałe (przełączone z innych kolejek, transferowane na kolejkę)

3CX – 11 – Dystrybucja połączeń odebranych na dni

 • Nazwa kolejki
 • Dzień – dni danego miesiąca wybranego we filtrze, od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.
 • Liczba połączeń –  liczba połączeń odebranych przez agenta w kolejce. Suma odebranych z przychodzące w wyniku przełączenia z IVR, Połączenia przychodzące bezpośrednio (z pominięciem IVR) oraz połączenia przychodzące pozostałe (przełączone z innych kolejek, transferowane na kolejkę) 

3CX – 12 – Dystrybucja połączeń odebranych na godziny

 • Nazwa kolejki
 • Miesiąc
 • Ilość rozmów liczba połączeń odebranych przez agenta w kolejce. Suma odebranych z przychodzące w wyniku przełączenia z IVR, połączenia przychodzące bezpośrednio (z pominięciem IVR) oraz połączenia przychodzące pozostałe (przełączone z innych kolejek, transferowane na kolejkę)

3CX – 13 – Dystrybucja połączeń nieodebranych na godziny

 • Nazwa kolejki
 • Godzina
 • Ilość rozmów – liczba połaczęń nieodebranych zarówno połączeń wewnętrznych i zewnętrzych. Suma nieodebranych z przychodzące w wyniku przełączenia z IVR, połączenia przychodzące bezpośrednio (z pominięciem IVR) oraz połączenia przychodzące pozostałe (przełączone z innych kolejek, transferowane na kolejkę)

3CX – 14 – Dystrybucja połączeń nieodebranych na dni

 • Nazwa kolejki
 • Dzień
 • Liczba połączeń – liczba połaczęń nieodebranych zarówno połączeń wewnętrznych i zewnętrzych. Suma nieodebranych z przychodzące w wyniku przełączenia z IVR, połączenia przychodzące bezpośrednio (z pominięciem IVR) oraz połączenia przychodzące pozostałe (przełączone z innych kolejek, transferowane na kolejkę)

3CX – 15 – Dystrybucja połączeń nieodebranych na miesiąc

 • Nazwa kolejki
 • Miesiąc
 • Liczba połączeń – liczba połaczęń nieodebranych zarówno połączeń wewnętrznych i zewnętrzych. Suma nieodebranych z przychodzące w wyniku przełączenia z IVR, połączenia przychodzące bezpośrednio (z pominięciem IVR) oraz połączenia przychodzące pozostałe (przełączone z innych kolejek, transferowane na kolejkę)

3CX – 16 – Dystrybucja połączeń odebranych i nieodebranych na dzień

 • Nazwa kolejki
 • Dzień
 • Odebrane połączenie – liczba połaczęń odebranych zarówno połączeń wewnętrznych i zewnętrzych. Suma odebranych z przychodzące w wyniku przełączenia z IVR, połączenia przychodzące bezpośrednio (z pominięciem IVR) oraz połączenia przychodzące pozostałe (przełączone z innych kolejek, transferowane na kolejkę)
 • Nieodebrane połączenie – liczba połaczęń nieodebranych zarówno połączeń wewnętrznych i zewnętrzych. Suma nieodebranych z przychodzące w wyniku przełączenia z IVR, połączenia przychodzące bezpośrednio (z pominięciem IVR) oraz połączenia przychodzące pozostałe (przełączone z innych kolejek, transferowane na kolejkę)

3CX – 17 – Połączenia nieodebrane

Uwaga: Są to połączenia nieodebrane, a nie utracone, do których należy oddzwonić. Raport zawiera wszystko – połączenia wewnętrzne i zewnętrzne, przychodzące i wychodzące.

 • Data
 • Numer źródłowy – numer z którego zainicjowano połączenie
 • Numer docelowy – numer do którego zainicjowano połączenie
 • Nazwa numeru źródłowego
 • Nazwa numeru docelowego

3CX – 18.1 – Połączenia miejskie nieodebrane

Uwaga: Inbound, czyli z zewnątrz nieodebrane przez numer wewnętrzny; outbound, czyli wychodzące z numerów wewn.

 • Data
 • Numer źródłowy – numer z którego zainicjowano połączenie
 • Numer docelowy – numer do którego zainicjowano połączenie
 • Nazwa numeru źródłowego
 • Czas oczekiwania

3CX – 18.2 – Połączenia wewnętrzne nieodebrane

Uwaga: Raport tylko dla numerów wewnętrznych.

 • Data
 • Numer źródłowy
 • Numer docelowy
 • Nazwa numeru źródłowego
 • Nazwa numeru docelowego
 • Czas oczekiwania
 • Nazwa działu numeru wewn.źródłowego

3CX – 19 – Połączenia nieodebrane per numer źródłowy / połączenia utracone

Połączenia nieodebrane per numer źródłowy, które mogły zostać nieodebrane na kolejce lub agencie.

 • Data
 • Numer źródłowy
 • Liczba poł. nieodebranych
 • Godzina ostatniego wystąpienia połączenia
 • Ostatni numer destynacji
 • Nazwa ostatniego numeru destynacji
 • Łączny czas oczekiwania

3CX – 20 – Podsumowanie połączeń przychodzących per kolejka

 • Numer kolejki
 • Nazwa kolejki
 • Liczba połączeń
 • Liczba połączeń odebranych
 • Liczba połączeń utraconych – liczba połączeń, które nie zostały odebrane i nie udało się oddzwonić z sukcesem (połączenie odebrane).

3CX – 21 – Połączenia utracone do oddzwonienia

 • Numer do oddzwonienia
 • Godzina ostatniego wystąpienia połączenia
 • Ostatni numer destynacji
 • Nazwa ostatniej destynacji
 • Łączny czas oczekiwania
 • Nazwa działu

3CX – 22 – Podsumowanie połączeń wychodzących na zewnątrz / miejskich

Uwaga: Raport dla wszystkich agentów oblicza sumy połączeń odebranych i nieodebranych dla połączeń wychodzących na zewnątrz.

 • Numer źródłowy
 • Nazwa numeru źródłowego
 • Odebrane
 • Nieodebrane
 • Czas rozmowy – Łączny czas rozmowy agenta
 • Nazwa działu

3CX – 23 – Podsumowanie połączeń przychodzących odebranych przez numer wew.

Uwaga: Raport zlicza połączenia przychodząc ( z miasta) per numer wewnętrzny

 • Numer wewnętrzny
 • Połączenia odebrane
 • Czas rozmowy
 • Nazwa numeru wewnętrznego – nazwa użytkownika
 • Nazwa działu

3CX – 24 Połączenia utracone do oddzwonienia

Uwaga: Raport prezentuje wszystkie połączenia miejskie nieodebrane, dla których również nie było oddzwonienia.

Czy połączenie znika z utraconych, jeżeli oddzwaniamy, ale klient nie odbierze połączenia? NIE.

 • Numer do oddzwonienia
 • Godzina ostatniego wystąpienia połączenia
 • Ostatni numer destynacji
 • Nazwa ostatniej destynacji
 • Łączny czas oczekiwania
 • Nazwa działu

3CX – 25 Transfery kolejek

 • Numer kolejki – Numer kolejki.
 • Nazwa Kolejka – Nazwa Kolejka.
 • Połączenia przychodzące w wyniku przełączenia z IVRa – Połącznia przychodzące, które przeszły przez IVR i trafiły na kolejkę.
 • Połączenia przychodzące bezpośrednio (z pominięciem IVR) – Połącznia przychodzące, które trafiły na kolejkę bez IVR.
 • Połączenia przychodzące pozostałe (przełączone z innych kolejek, transferowane na kolejkę) – Połączenia przychodzące, przełączone z innych kolejek, transferowane na kolejkę.
 • Suma (wszystkie połączenia przychodzące)   – Suma wszystkich połączeń przychodzących na kolejkę.
 • Połączenia odebrane w wyniku przełączenia z IVR – Połącznia odebrane, które przeszły przez IVR, kolejkę.
 • Odebrane przychodzące bezpośrednio (z pominięciem IVR) –  Połącznia odebrane, które przeszły kolejkę bez IVR.
 • Liczba połączeń odeb. tranf. wew. – Połączenia przychodzące odebrane, przełączone z innych kolejek, transferowane na kolejkę.
 • SUMA odebranych – Suma odebranych wszystkich połączeń przychodzących na kolejkę.
 • Liczba połączeń utraconych – Suma wszystkich połączeń trafiających na kolejkę i utraconych – nie odebranych przez agenta
 • Liczba unikatowych połączeń – Liczba połączeń – unikatowych numerów ANI.

3CX – 26 – Statystyka kolejek szczegóły

 • Numer kolejki
 • Liczba połączeń
 • Liczba połączeń straconych – wszyskie połączenia, które kolejka nie odebrała. Nie mylić z agentem.
 • Pro. połączeń odebranych – procent połączeń odebranych do wszystkich trafiających z kojeki
 • Czas wywoływania
 • Średni czas wywoływania
 • Czas rozmowów
 • Średni czas rozmowy
 • Ilość oddzwonień – jeśli oddzwonienia są skonfugurowane w 3CX
Czy artykuł był pomocny?