Centrum pomocy / Raporty 3CX v.2 (do wersji 14, 15)

Raporty 3CX v.2 (do wersji 14, 15)

 

3CX V2 – 1.1 Raport logów połączeń (CallLog)

 • ID połączenia – unikalny identyfikator połączenia
 • Czas rozpoczęcia (połączenia)
 • Źródło-  źródło połączenia
  • 0 – użytkownik
  • 1 – trunk
  • 4 – kolejka
  • 6 – ivr
 • Numer źródłowy – numer inicjujący połączenie
 • ID numeru źródłowego – numer
 • nazwa źródła – opis
 • typ destynacji – typ źródło
  • 0 – użytkownik
  • 1 – trunk
  • 4 – kolejka
  • 6 – ivr
 • Numer destynacji – numer docelowy połączenia
 • ID numeru destynacji – numer docelowy połączenia
 • Nazwa destynacji
 • Typ akcji
 • Numer typu akcji
 • ID numeru akcji
 • Nazwa numeru akcji
 • Czas wywoływania – czas zestawiania połączenia
 • Czas rozmowy
 • Koszt połączenia
 • Odebrano  (tak/nie)
 • Ścieżka zapisu nagrania – lokalizacja nagrania

3CX V2 – 1.2 Połączenia wychodzące / outband calls (CallLog)

 • Data
 • Numer wewnętrzny
 • Numer destynacji – numer docelowy połączenia
 • Czas wywoływania – czas zestawiania połączenia
 • Czas rozmowy

3CX V2 – 1.3 Połączenia przychodzące na numery wew. i kolejki/ inbound calls (CallLog)

Uwzględniamy Call ID – czyli połączenie przychodzące z numeru źródłowego, które miało wiele wystąpień prezentujemy:
1. numer źródłowy
2. Numer destynacji (kolejka względnie, nr wew. (coś co jest poza IVR)
3. Nr wew. który odebrał, względnie który nie odebrał

 • Czas
 • Numer źródła – numer inicjujący połączenie
 • Numer destynacji – numer docelowy połączenia
 • Nazwa destynacji
 • Czas wywoływania – czas zestawiania połączenia
 • Czas rozmowy

3CX V2 – 1.4 Połączenia odebrane przez numer wew. (CallLog)

Prezentujemy wszystkie rozmowy przeprowadzone przez dany numer wew. (jeżeli będzie nałożony filtr).

 • Czas rozpoczęcia 
 • Id numeru źródłowego – numer
 • Nazwa źródła –  opis
 • Numer destynacji –  numer docelowy połączenia
 • Nazwa destynacji
 • Czas wywoływania – czas zestawiania połączenia
 • Czas rozmowy

3CX V2 – 1.5 Połączenia nieodebrane (grupowanie po numerze źródła) (CallLog)

Prezentacja połączeń utraconych (połączenia, które nie zostały odebrane przez numer docelowy oraz każdy inny w wyniku przełączenia). Połączenie prezentują datę ostatniego nieodebrania połączenia wraz z liczą wskazującą ile było prób dotarcia (doddzwonienia się)

 • Data
 • Numer źródłowy – numer telefonu
 • Liczba połączeń nieodebranych 
 • Godzina ostatniego wystąpienia połączenia łączny czas oczekiwania

3CX V2 – 1.6 Połączenie utracone do oddzwonienia (CallLog)

Prezentacja połączeń do oddzwonienia, które mają aktualnie status utraconych (połączenia, które nie zostały odebrane przez numer docelowy oraz każdy inny w wyniku przełączenia). W przypadku oddzwonienia i połączenie z numerem – numer z listy zostaje usunięty.
Raport prezentuje wszystkie połączenia, których ostatni status był połączeniem przychodzącym nieodebranym. W przypadku kiedy ostatnie połączenie jest połączeniem odebranych wówczas takie połączenie nie pojawi się na raporcie.

 • Numer do oddzwonienia
 • Godzina ostatniego wystąpienia połączenia
 • Ostatni numer destynacji
 • Nazwa ostatniej destynacji 
 • Łączny czas oczekiwania
 • Nazwa działu

3CX V2 – 1.7 Utracone połączenia na IVR – szczegóły (CallLog)

Lista numerów, które zrezygnowały z połącznia na etapie odsłuchu wiadomości IVR.

 • Linia IVR 
 • Data
 • Numer – numer dzwoniący

3CX V2 – 1.8  Wewnętrzne połączenia nieodebrane (CallLog)

Połączenia generowane wewnątrz pomiędzy numerami wew. (nieodebrane)

 • Data
 • Numer źródłowy – numer
 • Numer docelowy
 • Nazwa numeru źródłowego – opis
 • Nazwa numeru docelowego
 • Czas oczekiwania
 • Nazwa działu numeru wew. źródłowego

3CX V2 – 2.1 Podsumowanie połączeń przychodzących i wychodzących dla nr wew. (CallLog)

Prezentacja pracy numery wew. (ilość wykonanych i odebranych tel.)
Do raportu 22 dokładamy nowe kolumny  + modyfikacja wyliczenia czasów

 • Numer wew.
 • Ilość wykonanych (połączone)
 • Ilość wykonanych (niepołączone)
 • Suma wykonanych
 • Ilość odebranych
 • Ilość nieodebranych
 • Suma odebranych i nieodebranych
 • Czas wywoływania/oczekiwania – czas zestawiania połączenia
 • Średni czas rozmowy
 • Czas rozmów

3CX V2 – 2.1.1 Podsumowanie połączeń przychodzących i wychodzących dla nr wew. w podziale na dni (CallLog)

Prezentacja pracy numery wew. (ilość wykonanych i odebranych tel.)

 • Dzień
 • Numer wew.
 • Nazwa numeru wew.
 • Ilość wykonanych (połączone)
 • Ilość wykonanych (niepołączone)
 • Suma wykonanych
 • Ilość odebranych
 • Ilość nieodebranych
 • Suma odebranych i nieodebranych
 • Czas wywoływania/oczekiwania – czas zestawiania połączenia
 • Średni czas rozmowy
 • Czas rozmów

3CX V2 – 2.2 Połączenia wychodzące podsumowanie

Prezentujemy podsumowanie po nr wew. ilość wykonanych rozmów tych udanych i tych nieudanych.


 • Numer wew.
 • Nazwa numeru wew.
 • Ilość odebranych
 • Ilość nieodebranych
 • Suma odebranych i nieodebranych
 • Czas wywoływania/oczekiwania
 • Średni czas rozmowy
 • Czas rozmów – sumaryczny czas połączeń agenta przychodzących z danej kolejki

3CX V2 – 2.3 Podsumowanie połączeń przychodzących odebranych przez numer wew. (CallLog)

 • Numer wew.
 • Nazwa numeru wew.
 • Ilość odebranych
 • Ilość nieodebranych
 • Suma odebranych i nieodebranych
 • Czas wywoływania/oczekiwania – czas zestawiania połączenia
 • Średni czas rozmowy
 • Czas rozmów – sumaryczny czas połączeń agenta przychodzących z danej kolejki

3CX V2 – 2.4 CC – statystyki Agentów na na kolejkach  w podziale na dni. (3CX DB)

Możliwość wybrania wszystkich kolejek lub jednej  konkretnej kolejki.


 • Dzień
 • Numer kolejki ( i nazwa)
 • Ilość połączeń – suma wszystkich połączeń trafiających na agenta z kolejki
 • Ilość połączeń utraconych – suma połączeń nieodebranych z kolejki przez danego agenta
 • Ilość połączeń odebranych
 • Proc. połączeń odebranych – procent połączeń odebranych do wszystkich trafiających z kolejki
 • Czas wywoływania – czas zestawiania połączenia
 • Średni czas wywoływania – średni czas zestawiania połączenia
 • Czas rozmowy
 • Średni czas rozmowy
 • Liczba oddzwonień
 • Całkowity czas połączeń

3CX V2 – 2.5 CC – statystyki Agentów na kolejkach

 • Numer wew.
 • Nazwa
 • Numer kolejki
 • Nazwa kolejki
 • Czas zalogowania w kolejce – sumaryczny czas zalogowania w kolejce
 • Ilość oddzwonień – suma oddzwonień
 • Ilość połączeń – suma wszystkich połączeń trafiających na agenta z kolejki
 • Ilość połączeń utraconych – suma połączeń nieodebranych z kolejki przez danego agenta
 • Ilość połączeń odebranych
 • Pro. połączeń odebranych – procent połączeń odebranych do wszystkich trafiających z kolejki
 • Ilość połączeń odebranych na godzinę – liczba połączeń przez agenta z danej kolejki odebranych przez liczbę godzin zalogowania w kolejce (czas zalogowania)
 • Czas wywoływania – czas zestawiania połączenia
 • Średni czas wywoływania – średni czas zestawiania połączenia
 • Czas rozmowy – sumaryczny czas połączeń agenta przychodzących z danej kolejki
 • Średni czas rozmowy

3CX V2 – 2.6 CC – Zestawienie wydajności infolinii / kolejek (widok managera)

 • Numer kolejki
 • Nazwa Kolejka
 • Połączenia przychodzące w wyniku przełączenia z IVRa – Połącznia przychodzące, które przeszły przez IVR i trafiły na kolejkę.
 • Połączenia przychodzące bezpośrednio (z pominięciem IVR) – Połącznia przychodzące, które trafiły na kolejkę bez IVR.
 • Połączenia przychodzące pozostałe (przełączone z innych kolejek, transferowane na kolejkę) -Połączenia przychodzące, przełączone z innych kolejek, transferowane na kolejkę.
 • Suma (wszystkie połączenia przychodzące) –  Suma wszystkich połączeń przychodzących na kolejkę.
 • Połączenia odebrane w wyniku przełączenia z IVR – Połącznia odebrane, które przeszły przez IVR, kolejkę.
 • Odebrane przychodzące bezpośrednio (z pominięciem IVR) –  Połącznia odebrane, które przeszły kolejkę bez IVR.
 • Liczba połączeń odeb. tranf. wew. – Połączenia przychodzące odebrane, przełączone z innych kolejek, transferowane na kolejkę.
 • SUMA odebranych – Suma odebranych wszystkich połączeń przychodzących na kolejkę.
 • Liczba połączeń utraconych – Suma wszystkich połączeń trafiających na kolejkę i utraconych – nie odebranych przez agenta
 • Liczba połączeń utrac. (z oddzwonieniami)
 • Liczba unikatowych połączeń – Liczba połączeń – unikatowych numerów ANI.

3CX V2 – 2.7 CC – Szczegółowe zestawienie dla kolejek (3CX DB) 

 • Numer kolejki
 • Liczba połączeń
 • Liczba połączeń straconych -wszystkie połączenia, które kolejka nie odebrała. Nie mylić z agentem.
 • Liczba połączeń odebranych
 • Pro. połączeń odebranych – procent połączeń odebranych do wszystkich trafiających z kolejki
 • Czas wywoływania – czas zestawiania połączenia
 • Średni czas wywoływania – średni czas zestawiania połączeń
 • Czas rozmów
 • Ilość oddzwonień
 • Całkowity czas rozmów

3CX V2 – 2.8 CC – Szczegółowe zestawienie dla kolejek dzień po dniu (3CX DB)


 • Dzień
 • Ilość połączeń – liczba połączeń skierowanych na kolejkę
 • Ilość połączeń utraconych- ilość połączeń  trafiających na kolejkę i utraconych – nie odebranych przez agenta
 • Ilość połączeń odebranych – ilość połączeń przychodzących na kolejkę
 • Proc. połączeń odebranych – procent połączeń odebranych do wszystkich trafiających z kolejki
 • Czas wywoływania – czas zestawiania połączenia
 • Średni czas wywoływania –  Średni czas zestawiania połączenia
 • Czas rozmowy
 • Średni czas rozmowy
 • Liczba oddzwonień
 • Całkowity czas połączeń

3CX V2 – 2.9 CC – Aktywność agentów w kolejkach

 • Numer kolejki
 • Nazwa kolejki
 • Numer wew. -numer agenta na którego mogły trafiać połączenie z kolejki
 • Nazwa – opis numeru
 • Ilość połączeń odebranych – suma połączeń odebranych przez agenta z danej kolejki
 • Ilość połączeń nieodebranych -suma połączeń nieodebranych przez agenta z danej kolejki
 • Czas rozmów – sumaryczny czas połączeń agenta przychodzących z danej kolejki

3CX V2 – 2.10 CC – Aktywność agentów w kolejkach dzień po dniu


 • Dzień
 • Nr wewnętrzny
 • Nazwa
 • Numer kolejki
 • Nazwa kolejki
 • Czas zalogowania
 • Ilość oddzwonień
 • Ilość połączeń

3CX V2 – 2.11 IVR – podsumowanie połączeń przychodzących na linie IVR w podziale na dni (CallLog)

 • Linia IVR
 • Data
 • Wszystkie połączenia przez IVR
 • Połączenia utracone na IVR – połączenia  trafiające na kolejkę i utracone ( nie odebrane przez agenta,) podczas IVR

3CX V2 – 2.12 IVR – podsumowanie połączeń przychodzących na linie IVR (CallLog)

 • Linia IVR
 • Wszystkie połączenia przez IVR
 • Połączenia utracone na IVR – połączenia  trafiające na kolejkę i utracone ( nie odebrane przez agenta,) podczas IVR
Czy artykuł był pomocny?