Centrum pomocy / Tworzenie sprawy i kontaktu

Tworzenie nowej sprawy i kontaktu

Aby utworzyć nową sprawę lub kontakt możesz skorzystać z menu bocznego, które znajduje się w lewym górnym rogu aplikacji pod zielonym przyciskiem '+’.  Po kliknięciu w przycisk rozwinie się lista dostępnych opcji do wyboru takich jak: Sprawa agenta, Sprawa z połączenia, Sprawa z maila, Sprawa z faksu, Sprawa z SMS, Sprawa z MMS, Sprawa z WWW i Kontakt.

Jak utworzyć sprawę?

Z rozwijanej listy menu bocznego wybierz np. Sprawa agenta. Po kliknięciu wybranej opcji, otworzy się nowa karta ze sprawą. Poniżej nagłówka sprawy znajduje się rozwijana lista z wszystkimi dostępnymi dla Ciebie kampaniami. Wybierz jedną i kliknij 'Wybierz’.

Teraz możesz zapisać swoją sprawę oraz wykonać inne akcje np.: uzupełnić dane kontaktu, ustawić odpowiedni status sprawy, dodać właściciela do sprawy lub notatkę.

Aby uzupełnić dane kontaktu przejdź do karty kontaktu, która znajduje się po prawej stronie karty sprawy. Możesz wpisać nowe dane klienta lub wybrać już istnięjące z bazy. Dane klienta, które już były wcześniej zapisane wyświetlą się jako podpowiedź podczas wpisywania nazwy firmy lub imienia i nazwiska lub nazwy telefonu. Jest to funkcjonalność, która w naszym systemie występuje pod nazwą deduplikacja kontaktów.

Deduplikacja kontaktu

Funkcja ta zapobiega utworzeniu kontaktu, który istnieje już w bazie danych. Powstała ona, aby ograniczyć tworzenie zdublowanych kontaktów.

Jak skorzystać z tej funkcjonalności?

  1. Utwórz nową sprawę w NEXT.
  2. Na karcie kontaktu, która znajduje się po prawej stronie karty sprawy, w pole Nazwa zacznij wpisywać nazwę kontaktu.
  3. W momencie kiedy zaczniesz wpisywać nazwę, poniżej pojawi się lista podpowiedzi kontaktów, które istnieją w bazie danych i które w swojej nazwie zawierają wpisywaną przez Ciebie sekwencję liter.

Jak utworzyć nowy kontakt?

Podobnie jak nową sprawę możesz utworzyć nowy kontakt. Z rozwijanej listy menu bocznego wybierz Kontakt.

Po otwarciu się nowej karty kontaktu możesz uzupełnić niezbędne dane klienta (np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres email) i zapisać kontakt.

W identyczny sposób możesz utworzyć sprawę z połączenia, smsa czy maila.

Czy artykuł był pomocny?