Centrum pomocy / Ustawienia dialera

Ustawienia dialera

Domyślne ustawienia dialera, które załadowane są podczas tworzenia kampanii.

Oddzwonienia agenta podawaj pojedynczo (Power dialer) – w trybie dzwonienia Power dialer system będzie pobierał oddzwonienia prywatne po 1 rekordzie.
Ustawienia dialera pozwalają na skonfigurowanie akcji, które ma wykonać dialer. Ustawienia zostaną aktywowane, jeśli tego typu akcje nie zostaną ustawione w procesie.

  1. Oddzwonienia agenta podawaj pojedynczo (Power dialer) – ustawienie dla Power Dialera, które powoduje, że w momencie, kiedy powinno nastąpić oddzwonienie, dialer zainicjuje tylko jedno połączenie pod numer rekordu z oddzwonieniem, niezależnie od poziomu ustawionego naddzwaniania.
  2. Czas oddzwonienia w przypadku zajętości w minutach. (Progressive, Power dialer, PDS). Jeżeli na statusie jest ustawione mapowanie Zajętość to nadpisywany jest czas oddzwonienia ze statusu (po jakim czasie dialer oddzwoni ponownie, jeśli numer był zajęty).
  3. Czas oddzwonienia w przypadku nieodebrania połączenia w minutach (Progressive, Power dialer, PDS). Jeżeli na statusie jest ustawione mapowanie Nie odbiera to nadpisywany jest czas oddzwonienia ze statusu (po jakim czasie dialer oddzwoni ponownie, jeśli numer został nieodebrany).
  4. Czas zerwania połączenia w przypadku nie odebrania (w sekundach) – ile czasu dialer ma czekać na odbiór połączenia.
Czy artykuł był pomocny?