Centrum pomocy / Wersja 6.11.5

6.11.5

Data wydania 3/2022

Nowe funkcjonalności

 • Zarządzanie przez Next – Monitorowanie Agentów ★★

Zmiany jakościowe

 • Usprawnienie działania aplikacji

Poprawki

 • Korekta w wykonywaniu zadań systemowych
 • Poprawa działania połączeń przychodzących
 • Prawidłowy zapis właściciela do Aktywności przy wysyłce SMS/mail
 • Poprawa działania przerwy po pracy (AfterCall)
 • Widoczność kampanii dialerowych dla agenta
 • Zabezpieczenie na wygaśnięcie tokena logowania
 • Poprawa działania połączenia wychodzącego
 • Możliwość zapisania sprawy dodanej z połączenia
 • Korekta eksportu raportu do pliku dla raportu 'Czas pracy agentów’
 • Usprawnienie wyszukiwania po wpisaniu wartości w książce adresowej
 • Naprawa pobierania wartości do pola słownikowego na karcie kontaktu
 • Poprawa wybierania opcji na skrypcie z możliwością ustawienia godziny oddzwonienia
 • Dodanie filtru do ulubionych
 • Poprawki sortowania i filtrowania na widoku 'Szukaj’
 • Naprawa zapisu zmian na widoku
 • Poprawa wyświetlania zawartości zakładki Aktywności
 • Możliwość zapisywania zmian na sprawie i tworzenia nowej sprawy
 • Korekta działania licznika aktywności na karcie kontaktu
 • Przywrócenie poprawnego wyświetlania zagęszczenia wierszy na widokach
 • Przywrócenie spójnego zapisu na karcie sprawy podczas połączenia wychodzącego
 • Poprawa zapisu akcji na widoku z polem daty
 • Ujednolicenie kolorów czcionki dla tego samego tła na statusach
 • Przywrócenie poprawnego działania kontrolki do wysyłania wiadomości mail w nagłówku sprawy
 • Podświetlanie wartości po wpisaniu pierwszej litery na liście rozwijanej w formularzach
 • Usprawnienie dystrybucji raportu na maila dla raportów użytkownika
 • Prawidłowy zapis treści aktywności dla dwóch wiadomości SMS przychodzących w jednej wiadomości
 • Naprawa procentowego zliczania czasu dla raportu 'Połączenia wychodzące dla agentów w kampanii (podsumowanie)’
 • Zmiany na widoku w zakładce 'Kontakty’
 • Ustawianie SMS przychodzącego jako nieprzeczytanego
 • Możliwość wpisania wartości po przecinku do pola liczbowego w skrypcie
 • Naprawa przycisku 'Szczegóły’ na raporcie 'Połączenia Szczegóły’
 • Zapis szerokości kolumn na widoku dla użytkownika
 • Naprawa SMS przychodzącego, aby załączał się do sprawy, z której został wysłany ostatni SMS
 • Zmiany nazw elementów menu w 'Konfiguracja’
 • Poprawa ładowania się Aktywności w sprawie
 • Naprawa eksportu danych dla specyficznych dat
 • Poprawne wyświetlanie listy rozwijalnej w powiększonym oknie przeglądarki
 • Korekta akcji automatycznych wykonywanych kolejno
 • Poprawny komunikat przy dodawaniu pliku PDF do Aktywności
 • Naprawa wyświetlania się formularza na sprawie
 • Możliwość wylogowania się z kampanii

★    główne nowe funkcjonalności

★★ największe główne nowe funkcjonalności

Czy artykuł był pomocny?