Centrum pomocy / Wersja 7.0.0

7.0.0

Data wydania 7/2022

Nowe funkcjonalności

 • Portal rejestracji samoobsługowej wersji trial dla nowych klientów ★★
 • Widok 'Twoje konto’ dostępne dla samoobsługowej wersji systemu ★★
 • Nowa centrala NextPbx dostępna dla  samoobsługowej wersji systemu ★★
 • Dodawanie nowego kontaktu ze sprawy ★
 • Scalanie spraw z poziomu akcji w sprawie ★
 • Akcja odtwarzania nagrań na widoku ★

Zmiany jakościowe

 • Optymalizacja liczby zapytań ładowania danych widoku
 • Aktualizacja central 3CX do wersji 18

Poprawki

 • Naprawa powielania się osoby odpowiedzialnej na liście rozwijanej w edycji procesu
 • Prawidłowa edycja filtra na widoku przez Administratora
 • Poprawne zawijanie zakładek widoków w grupach
 • Umożliwienie zmiany kolejności i widoczności liczników na karcie telefonu
 • Widoczność treści pola edytowalnego na widoku
 • Poprawne działanie widoku 'Szukaj’ przy wyborze wartości
 • Prawidłowy podgląd maila umożliwiający odpowiadanie
 • Poprawna dezaktywacja skrzynki mailowej
 • Korekta eksportu danych z widoku
 • Możliwość skopiowania skryptu
 • Widoczność całej listy kampanii
 • Usprawnienie wielokrotnego odtwarzania nagrań rozmów z aktywności na sprawie
 • Poprawne wyświetlanie zawartości kolumn po edycji podwidoku
 • Naprawa przedziałów czasowych przekazywanych przez elementy daty
 • Widoczność wprowadzonych zmian przez innego agenta w danych kontaktu na karcie sprawy
 • Nowy warunek filtru 'pusty’, 'nie pusty’ na widoku
 • Uzupełnienie procedury usuwającej paczki kontaktów
 • Poprawne wyświetlanie nazwy zakładki na widoku 'Sprawy’
 • Naprawa zapisu danych formularza z wybraną zakładką Aktywności
 • Poprawna zmiana statusu sprawy po otrzymaniu mail’a i odświeżeniu strony
 • Pobieranie maili z folderu INBOX z Gmail
 • Prawidłowe sumowanie się uprawnień dla multiroli
 • Poprawienie wyświetlania zakładek filtrów na widoku
 • Poprawa ukrywania logo Systell
 • Poprawne działanie importowania rekordów z pliku
 • Poprawny zapis edycji dla nowo dodanego wiersza w widoku
 • Korekta akcji automatycznych odsuniętych w czasie po zmianie aktualnego statusu sprawy
 • Wyświetlanie kompletnej listy wyników na widoku po zamknięciu karty sprawy
 • Naprawa widoczności rozwijanej listy spraw przy przenoszeniu aktywności ze sprawy
 • Poprawne działanie edytora widoków oraz powiązanych z nimi uprawnień
 • Korekta zapisu sprawy utworzonej z połączenia
 • Widoczność całej listy konfiguracji dla multiroli
 • Prawidłowe wyświetlanie się raportów
 • Zmiana w procedurze raportu 'Statystyki agenta (krótki)’
 • Odtwarzanie nagrań bezpośrednio po wykonaniu połączenia
 • Przywrócenie aktywności na karcie kontaktu
 • Widoczność dashboardu dla użytkownika w multiroli
 • Naprawa działania strony po wybraniu opcji z listy rozwijanej w skrypcie
 • Poprawny zapis sprawy do bazy danych
 • Uaktywnienie przycisku 'Zapisz zmiany’ na widoku dynamicznym dopiero po zmianie wartości z pola słownikowego
 • Prawidłowe działanie okna przy zamknięciu karty sprawy
 • Poprawki w zarządzaniu uprawnieniami – moduł licencji oraz super administracji
 • Przypisywanie adresu email do kontaktu po założeniu sprawy w NEXT
 • Tworzenie użytkownika z telefonem 3CX
 • Wygląd tabeli w zakładce Agenci na widoku Monitorowanie
 • Możliwość logowania na Supervisora do NEXT
 • Wybranie kampanii nie wpływa na wcześniej uzupełnione pola nagłówka sprawy

★    główne nowe funkcjonalności

★★ największe główne nowe funkcjonalności

Czy artykuł był pomocny?