Centrum pomocy / Wersja 8.1.0

8.1.0

Data wydania 8/2023

Nowe funkcjonalności

 • Dodanie operatora „nie zawiera” w zaawansowanym filtrze tekstowym
 • Rozszerzenie listy pól o dodane ręcznie pola kontaktu dla mapowania w imporcie kontaktów ★
 • Dodanie akcji zbiorczej wysyłki SMS ★★
 • Dodanie obsługi akcji wywołującej dowolny adres HTTP w kolejce akcji ★★

Poprawki

 • Poprawienie pobierania wartości ze słownika do nagłówka sprawy
 • Poprawienie wyświetlania aktywności kontaktu
 • Korekta w wyświetlaniu listy rozwijanej z wyborem wzorca email
 • Poprawienie wyświetlania filtrów słownikowych na widokach dynamicznych
 • Poprawienie wyświetlania spraw z LiveChat
 • Korekta w wyświetlaniu wyfiltrowanych wariantów widoków dynamicznych
 • Naprawienie anulowania konsultacji przy połączeniu dla 3CX Plugin for Windows

Zmiany jakościowe

 • Optymalizacja zapytań dla wyszukiwania pełnotekstowego (usunięcie domyślnej *)
 • Optymalizacja zmniejszająca obciążenie bazy podczas połączenia
 • Optymalizacja wyświetlania list rozwijanych
 • Optymalizacja procedury wyszukiwania kontaktu w sprawie
 • Podniesienie biblioteki React do najnowszej wersji

★    główne nowe funkcjonalności

★★ największe główne nowe funkcjonalności

Czy artykuł był pomocny?