Centrum pomocy / Wersja 8.3.0

8.3.0

Data wydania 9/2023

Nowe funkcjonalności

 • Możliwość konfiguracji skrzynki Office365 z weryfikacją dwuetapową ★
 • Dodanie akcji na grupach kontaktów Wyślij SMS ★★
 • Możliwość edycji formularza skryptów z poziomu sprawy ★★

Poprawki

 • Przywrócenie możliwości automatycznej konfiguracji płatności
 • Naprawa eksportu raportu czasu pracy
 • Przywrócenie możliwości exportu wyników wyszukiwania na widoku Szukaj
 • Przywrócenie zapisu notatki do aktywności w karcie kontaktu
 • Poprawa wpisu w aktywnościach sprawy dotyczacego wysyłki SMS
 • Zabezpieczenie na zapętlanie się akcji automatycznych dla nieistniejących spraw
 • Poprawa zdublowanych załączników w mailach wychodzących wysłanych z Office365
 • Poprawne zamykanie okna modalnego dla multikacji
 • Poprawa ładowania formularzy skryptu zawierających słowniki ładowane z procedury składowanej
 • Możliwość zmiany ikony dla poszczególnych widoków
 • Poprawa wpisów aktywności dotyczacych połączeń na numery zewnętrzne

Zmiany jakościowe

 • Zmiana sposobu negocjacji protokołu TLS przy wysyłce wiadomości email przez SMTP
 • Ograniczenie ilości zapytań API przy korzystaniu z Next
 • Zwiększenie stabilności Proxy
 • Zmiana sposobu zapisywania nagrań w bazie dla centrali NextPBX
 • Zmiana metody wylogowania i logowania do kolejek NextPBX
 • Zmiana sposobu uruchamiania kolejki akcji
 • Poprawa stabilności działania API
 • Podniesienie bibliotek .net oraz signalR w Proxy
 • Poprawa bezpieczeństwa aplikacji
 • Zmiana elementów wizualnych systemu
 • Zablokowanie możliwości ustawienia oddzwonienia poza terminem realizacji kampanii

★    główne nowe funkcjonalności

★★ największe główne nowe funkcjonalności

Czy artykuł był pomocny?