Centrum pomocy / Wersja 8.5.2

8.5.2

Data wydania 12/2023

Poprawki

  • Możliwość dodawania takich samych wartości w różnych słownikach
  • Poprawa widoczności ikon akcji na DV Sprawy
  • Usunięcie zbędnych metod wykorzystywanych przy procesie API
  • Poprawienie aktualizacji właściciela dla mechanizmu automatycznego przydzielania właściciela w sprawie
  • Poprawa bezpieczeństwa aplikacji
Czy artykuł był pomocny?