Centrum pomocy / Wersja 8.7.0

8.7.0

Data wydania 01/2024

Nowe funkcjonalności

 • Rozbudowa API integracyjnego.
 • Zmiany w konfiguracji MultiCti i wyborze CtiServer do dzwonienia w mechanizmach PDS.
 • Rozbudowa API REST o nowe endpointy zwracające dane dla hurtowni danych.★
 • Wydłużenie limitu wysyłanej wiadomości SMS do 10 części.★

Poprawki

 • Poprawa dostępności akcji automatycznej uprzedzającej termin oddzwonienia.
 • Przywrócenie poprawnego wyświetlania danych na formularzu z danymi firmy.
 • Poprawienie wyświetlania oraz edycji użytkowników o roli customowej z poziomu roli manager.
 • Poprawienie mechanizmu podpinania spraw do połączeń przychodzących.
 • Zmiany mechanizmu czasu pracy i przerw po naciśnięciu wyloguj w jednej z przeglądarek.
 • Przywrócenie widoczności pól słownikowych w nagłówku kontaktu.
 • Korekta w mapowaniu na pole Email w kontakcie podczas importu kontaktów.

Zmiany jakościowe

 • Optymalizacja czasu logowania i wylogowania użytkownika z kolejek w zintegrowanej telefonii SCC.
 • Aktualizacja integracji SCC z Live Chat.
 • Optymalizacja działania licznika na statusie AfterCall po utracie połączenia sieciowego.
 • Zmiany optymalizacyjne dialera.
 • Zmiany w Serwisie Integracji.
 • Optymalizacja logowania do skrzynki Office365 za pomocą zaszyfrowanego tokena.
 • Zmiany w Serwisie Integracji.

★    główne nowe funkcjonalności

★★ największe główne nowe funkcjonalności

Czy artykuł był pomocny?