Centrum pomocy / Wersja 8.8.0

8.8.0

Data wydania 01/2024

Nowe funkcjonalności

 • Rozszerzenie możliwości konfiguracji widoków dynamicznych o zdefiniowane słowniki zależne.

Poprawki

 • Poprawa wpisów dotyczących połączeń dialerowych w zakładce Aktywności w karcie sprawy.
 • Poprawa wczytywania widoku dynamicznego Kontakty po edycji pola RecordEmail.
 • Poprawienie wyświetlania informacji o kolejkach na monitorowaniu dla zintegrowanej telefonii SCC.
 • Korekta uzupełniania zmiennych w wiadomościach SMS dla wysyłki z akcji na grupie kontaktów.
 • Poprawa ograniczenia liczby znaków we wzorcach wiadomości SMS.
 • Przywrócenie poprawnego działania AfterCall po transferze z konsultacją.
 • Przywrócenie poprawnej możliwości konfiguracji widoku dynamicznego.
 • Korekta wyświetlania informacji o danych kontaktu po zapisie sprawy i przejściu na kartę kontaktu.
 • Poprawa odświeżania uprawnień skonfigurowanych dla konkretnego użytkownika.

Zmiany jakościowe

 • Zmiany optymalizacyjne API.
 • Serwis integracji – korekta działania raportu Kolejki (szczegóły) dla zintegrowanej telefonii SCC.
 • Poprawa bezpieczeństwa Aplikacji.

★    główne nowe funkcjonalności

★★ największe główne nowe funkcjonalności

Czy artykuł był pomocny?