Centrum pomocy / Wersja 9.3.0

9.3.0

Data wydania 04/2024
Zmiany kluczowe dla aktualizacji
  • Zmiana działania pól nagłówka karty sprawy – dla przypadków, gdy wartością pola jest HTML może być konieczna rekonfiguracja.

Nowe funkcjonalności

  • Usprawnienie codziennej pracy na systemie, dzięki zmianom w wyglądzie i działaniu pól nagłówka karty sprawy i karty kontaktu. ★
  • Poprawa czytelności danych w polach nieedytowalnych przez zmianę koloru treści na ciemniejszą.

Poprawki

  • Poprawa uzupełniania zmiennych w wiadomościach email z wzorcem.
  • Korekta edycji pól formularza karty sprawy zawierających zmienne.
  • Ujednolicenie wyglądu pól formularza wymaganych do zapisu sprawy.
  • Korekta położenia opcji dodawania nowej zakładki zapisanego filtrowania widoku.
  • Poprawa przekazywania do systemu informacji o wersji językowej wybranej na ekranie logowania.
  • Usprawnienie procesu usuwania importów kontaktów.

★    główne zmiany w aplikacji

Czy artykuł był pomocny?