Centrum pomocy / Wersja 9.4.0

9.4.0

Data wydania 05/2024
Zmiany kluczowe dla aktualizacji
 • Zmiana obsługi prezentacji numeru skonfigurowanej dla wybranego użytkownika (CLIP) – numery bez prefixu 48 nie będą już obsługiwane, może być konieczna korekta konfiguracji.

Nowe funkcjonalności

 • Ułatwienie codziennej pracy na systemie, przez dodanie do procesu importu danych kontaktów z pliku .xlsx obsługi duplikatów. Umożliwienie wyboru po jakich danych rozpoznawane są powtórzenia i  jak system ma na nie reagować. ★
 • Poprawa jakości monitorowania pracy zespołu, dzięki rozbudowie Wallboard o możliwość prezentowania danych szczegółowych. Dodanie do opcji konfiguracji filtrowania po wybranych parametrach np. zalogowani użytkownicy z wybranego zespołu.

Poprawki

 • Korekta działania użytkowników ze skonfigurowaną prezentacja numeru (CLIP).
 • Poszerzenie funkcji ustawiania terminu oddzwonienia, o ograniczenie zdefiniowanym terminem zakończenia kampanii.
 • Poprawa tworzenia powiązań między kontaktami.
 • Uzupełnienie opcji kopiowania kampanii, o kopiowanie także list wyboru pól nagłówka sprawy pobierających dane z różnych źródeł (dla zaznaczonej opcji Kopiuj nagłówki skryptów).
 • Poprawa wykonywania zadań systemowych zaplanowanych w harmonogramach.
 • Korekta wyświetlania danych w raporcie Wyniki skryptu (szczegóły).

Zmiany jakościowe

 • Ujednolicenie wyglądu pól nagłówka sprawy w momencie najechania na nie kursorem myszy.
 • Rozbudowa API o możliwość udostępniania oznaczenia obecnie zainstalowanej u klienta wersji SCC.
 • Przyspieszenie działania aplikacji, dzięki optymalizacji działania API.
 • Zmiany w serwisie integracji.

 


★    główne zmiany w aplikacji

Czy artykuł był pomocny?