Centrum pomocy / Wersja 9.6.0

9.6.0

Data wydania 06/2024
Zmiany kluczowe dla aktualizacji
 • Aktualizacja wymaga równoczesnego zaktualizowania wersji centrali telefonii zintegrowanej do 4.14.12. W widokach centrali dostępnych w SCC (konfiguracja i raporty) możesz zauważyć pewne różnice.
 • Wprowadzono zmiany związane z obsługą pól kontaktu o tytule Stanowisko. Usunięto powtórzenia, wartości z nadmiarowych pól zostaną nadpisane w tej kopii pola, które zostaje w aplikacji.

Nowe funkcjonalności

 • Wprowadzenie dla użytkowników indywidualnych zgód na analizowanie sposobu korzystania z aplikacji (HotJar). Badania tego typu pomogą w wytyczaniu nowych kierunków rozwoju SCC oraz optymalizacji w zakresie intuicyjności i upraszczania procesów.

Poprawki

 • Usunięcie powtórzenia pola kontaktu Stanowisko oraz zabezpieczenie przed automatycznym dodawaniem go ponownie przez system.
 • Naprawa generowania raportu Wyniki skryptu (Szczegóły).
 • Przywrócenie poprawnego dodawania kontaktów powiązanych na karcie kontaktu.
 • Poprawa dostępu do treści dawnych wiadomości email (z przed kilku lat).
 • Przywrócenie prawidłowego zapisu spraw w szczególnych przypadkach.
 • Korekta sposobu uruchamiania integracji z GSM T-mobile.

Zmiany jakościowe

 • Dodanie opcji przyspieszonego eksportu do pliku dla Raportów użytkownika (Eksport do Excel (bez formatowania)).
 • Poprawa działania dialera dla sytuacji wysokiego obciążenia.
 • Ujednolicenie prezentacji numerów telefonu na wpisach dotyczących aktywności z integracji GSM.
 • Ułatwienie korzystania z pól nagłówka sprawy z akcjami.
 • Zmiana ustawienia domyślnej widoczności (ukrycie) grupy widoków Czarna lista dla nowych klientów.
 • Zmiana ustawienia domyślnej widoczności (ukrycie) zakładki Wallboard dla nowych klientów.
 • Zmiany w logowaniu błędów aplikacji.
 • Usprawnienie możliwości rozbudowy aplikacji, przez aktualizację narzędzi programistycznych.
 • Poprawa bezpieczeństwa, dzięki aktualizacji elementów aplikacji zależnych.
 • Zmiany w serwisie integracji.

 

Czy artykuł był pomocny?