Centrum pomocy / Wyniki skryptu (podsumowanie)

Wyniki skryptu (podsumowanie)

Raport pokazuje statystykę odpowiedzi w skrypcie kampanii. Prezentuje również liczbę wyników pól ze skryptu w podziale na kampanię, agenta, pole skryptu oraz przedział czasowy kiedy odpowiedź została wprowadzona. Aby skorzystać z raportu musisz wybrać konkretną kampanię, dla której ma on zostać wygenerowany.

Jakie kolumny znajdują się w raporcie?

  • Lp. – liczba porządkowa.
  • Formularz – nazwa formularza, w którym jest dostępne pole skryptu.
  • Pole skryptu – nazwa pola skryptu przydzielonego do kampanii.
  • Wartość pola – wartość pola skryptu wprowadzona/wybrana na Panelu Agenta.
  • Liczba – liczba wartości pól które zawierają taką samą nazwę i wartość pola.

Ważne

Pamiętaj, że po wybraniu parametrów i określeniu filtrów dotyczących potrzebnego Ci raportu, aby go wygenerować, konieczne jest wybranie przycisku Odśwież.

Wyniki skryptu 2 (podsumowanie)

Jest to raport, który jest uzupełnieniem raportu Wyniki skryptu (podsumowanie). Pokazuje on statystyki dotyczące wypełnienia poszczególnych pól w skrypcie.
Czy artykuł był pomocny?