Centrum pomocy / Kampanie przychodzące

Kampanie przychodzące

W Systell Contact Center możesz obsługiwać nie tylko kampanie wychodzące do wybranych kontaktów, ale też zarządzać połączeniami przychodzącymi. Kampanie przychodzące (Inbound) to kampanie telefoniczne związane tylko z odbieraniem połączeń przez grupę konsultantów np. infolinia, help desk.

Jak stworzyć kampanię przychodzącą?

 1. Zaloguj się do części menedżerskiej Systell Contact Center.
 2. Wejdź w zakładkę Kampanie.
 3. Wybierz + Dodaj kampanię.
 4. Wypełnij ustawienia kampanii w zakładkach: Ogólne, Agenci, Przychodzące, Dodatkowe widoki. Więcej informacji o tworzeniu kampanii i wymienionych zakładkach znajdziesz w artykule Tworzenie kampanii.
  • Chcąc stworzyć kampanię przychodzącą w polu Typ kampanii powinieneś wybrać wartość Przychodzący (Inbound).
  • W zakładce Przychodzące powinieneś wpisać numer kolejki przychodzącej, na którą będą przychodzić połączenia z kampanii. Lista kolejek jest dostępna po wejściu na centralę 3CX.
 5. Zatwierdź wybór przyciskiem OK.

Widok połączenia przychodzącego

Z widoku połączenia przychodzącego możesz:

 1. Odbierać i odrzucać połączenia.
 2. Wyszukiwać sprawy i kontakty dodane dla numerów telefonu.
 3. Dodawać sprawy dla połączeń przychodzących.
 4. Otwierać sprawy już utworzone dla danych kontaktów.
 5. Dodawać kontakty dla numerów przychodzących.
 6. Wyciszać i zawieszać rozmowę.
 7. Transferować rozmowy.

Więcej informacji na temat karty połączenia znajdziesz w artykule Opis karty telefonu.

Jak dodać sprawę z połączenia przychodzącego?

Dodawanie sprawy z karty telefonu:

 1. Odbierz połączenie.
 2. Najedź na kartę połączenia i wciśnij Dodaj sprawę. Możesz też utworzyć sprawę z połączenia, które nie zostało jeszcze odebrane.
 3. Po wciśnięciu przycisku otworzy się karta nowej sprawy dla kontaktu, do którego przypisane jest połączenie. Przy tworzeniu nowej sprawy dla kontaktu, który nie jest zapisany, automatycznie stworzysz również nowy kontakt.

Dodawanie sprawy z zakładki połączeń:

 1. Wejdź w zakładkę połączenia i wybierz jedną z kart: wszystkie połączenia lub połączenia nieodebrane.
 2. Najedź na wybrane połączenie. Obok niego pojawi się przycisk Dodaj sprawę.
 3. Po wciśnięciu przycisku otworzy się karta nowej sprawy dla kontaktu, do którego przypisane jest połączenie. Przy tworzeniu nowej sprawy dla kontaktu, który nie jest zapisany, automatycznie stworzysz również nowy kontakt.

Czy artykuł był pomocny?