Centrum pomocy / Podpis dla poczty wychodzącej

Podpis email dla wiadomości wychodzących

Dla skrzynki poczty wychodzącej, możesz ustawić podpis email w formie szablonu, który będzie automatycznie uzupełniał się wybranymi danymi. Dzięki temu, jedną skrzynkę można przypisać wielu konsultantom, nawet pracującym w różnych kampaniach.

Konfiguracja podpisu jest zakładką w konfiguracji poczty wychodzącej email.

Pomocne

Do jednego adresu poczty wychodzącej możesz przypisać jeden wzorzec podpisu. Jeśli, na potrzeby różnych procesów biznesowych, potrzebujesz innych podpisów – skonfiguruj kolejne skrzynki.

Opracowując wzorzec, masz do dyspozycji opcje standardowego formatowania tekstu, jak parametry czcionki, czy wyrównanie.

Żeby dostosować podpis email do potrzeb poszczególnych konsultantów lub kampanii, wykorzystaj funkcję wstawiania zmiennych. Wybierając z list rozwijanych, możesz wstawić do tekstu na przykład dane użytkownika wysyłającego tę wiadomość.

Ważne

Pamiętaj, że gdy wiadomości są wysyłane automatycznie w ramach kampanii mailowej, nie jest do nich przypisany użytkownik w roli nadawcy. Jeśli wzorzec wiadomości będzie zawierał pola z danymi użytkownika, nie będą one uzupełnione.

1. W pole tekstowe wpisz:
Pozdrawiam,
i przejdź do kolejnej linijki.

2. Z pierwszej listy rozwijanej zmiennych wybierz Użytkownik.

ustawianie zmiennych dla podpis email

3. Z drugiej listy rozwijanej wybierz Imię.

ustawianie zmiennych dla podpis email

4. Zatwierdź wybory klikając Wstaw do treści.

5. Z drugiej listy wybierz nazwisko i zatwierdź przez Wstaw do treści.

wstawianie zmiennych - podpis email

6. Zapisz podpis email klikając OK.
W ten sposób, każda wiadomość wysłana z tej skrzynki wychodzącej, będzie miała dodany podpis email zawierający dane nadawcy.
Jeśli potrzebujesz, dodaj do podpisu na przykład:

  • numer telefonu nadawcy (Użytkownik, Numer telefonu),
  • numer sprawy (Sprawa, Numer sprawy),
  • zwrot grzecznościowy do odbiorcy zawierający jego imię lub nazwisko (Kontakt, Imię/Nazwisko),
  • datę i godzinę nadania wiadomości (Stałe, Bieżąca data i czas).

Korzyści biznesowe

Przygotowanie podpisu ze wstawionymi zmiennymi, jednocześnie zapewnia odpowiednią personalizację wiadomości i przyspieszenie obsługi dzięki automatyzacji.

Czy artykuł był pomocny?