Centrum pomocy / Przenoszenie kontaktów

Przenoszenie kontaktów

Chcesz szybko i łatwo przenieść grupę kontaktów z jednej kampanii do drugiej? A może masz potrzebę zmienić status dużej grupie kontaktów? Czy interesuje Cię wykonanie obu tych akcji jednocześnie? Systell Contact Center daje Ci taką możliwość za pośrednictwem Next, na widoku Kontakty → Przenoszenie:

Pomocne

Zmiana statusu możliwa jest dla kontaktów, które posiadają w wybranej kampanii sprawy o statusie z jednym z kwalifikatorów:

 • Brak
 • Oddzwonienie publiczne względne
 • Oddzwonienie publiczne bezwzględne
 • Kończący
 • Oddzwonienie – na koniec kolejki
 • Anuluj sukces i zamknij
 • Nieużyty
 • Akcja – wyślij MAIL według wzorca
 • Akcja – wyślij SMS według wzorca
 • Nowa wiadomość

Kwalifikator statusu można sprawdzić w widoku Sprawy, zakładce Procesy, wybierając opcję edycji danego procesu.

Aby przenieść rekordy między kampaniami z jednoczesną zmianą statusu:

 1. Na widoku Kontakty → Przenoszenie w ramce Z kampanii zaznacz kampanię, z której rekordy mają zostać przeniesione.
 2. W ramce Status zaznacz status rekordów, z którego mają zostać przeniesione, np. Nieużyte; odświeży się wtedy pole Liczba rekordów w danej kampanii w zaznaczonym statusie.
 3. W ramce Do kampanii zaznacz kampanię, do której rekordy mają być przeniesione.
 4. W ramce Nowy status zaznacz status, jaki rekordy mają mieć po przeniesieniu.
 5. W polu Liczba rekordów opcjonalnie wpisz liczbę rekordów, która ma zostać przeniesiona (liczba ta powinna być mniejsza od liczby w polu Liczba rekordów; pole to może zostać puste).
 6. Kliknij przycisk Przenieś rekordy. Po przeniesieniu pojawi się na oknie komunikat o liczbie przeniesionych rekordów, kampaniach źródłowej i docelowej oraz statusach.

Pomocne
 • Nie można przenosić spraw w statusie o kwalifikatorze: SUKCESSUKCES KOŃCZĄCY oraz na status o kwalifikatorze BRAK.
 • Przeniesienie rekordów na status o kwalifikatorze NIEUŻYTY spowoduje wyczyszczenie informacji w sprawie o próbach dotarcia.

Czy artykuł był pomocny?