Centrum pomocy / Wersja 9.0.0

9.0.0

Data wydania 03/2024

Nowe funkcjonalności

 • Poprawa estetyki aplikacji.

Poprawki

 • Poprawa działania obsługi połączeń dla odświeżania okna przeglądarki w trakcie rozmowy (rozłączanie połączenia).
 • Naprawa uzupełniania liczby sukcesów (spaw o ustawionym statusie sukcesu), podczas generowania raportu Statystyki kampanii.
 • Optymalizacja funkcji usuwania danych kontaktów z systemu.
 • Poprawa wyświetlania aplikacji dla różnych rozdzielczości ekranu.
 • Przywrócenie prawidłowego działania edycji zakładek zapisanych filtrów na widokach.
 • Poprawa wyglądu ikon oznaczających źródło pochodzenia sprawy.
 • Naprawa działania hiperłączy, które można wstawiać w wiadomościach email i notatkach.
 • Usprawnienie działania integracji z LiveChat w zakresie tworzenia spraw z czatu oraz dostępu do podglądu ostatnio utworzonych w ten sposób spraw w aplikacji LiveChat.
 • Poprawa płynności procesu konfiguracji pól danych kontaktu.

Zmiany jakościowe

 • Poprawa jakości aplikacji, przez aktualizację narzędzi programistycznych do jej rozbudowy. ★
 • Przyspieszenie działania aplikacji, przez zmiany w pobieraniu informacji o połączeniach nieodebranych.
 • Optymalizacja działania wyszukiwania.
 • Zmiany w serwisie integracji.

★    główne zmiany w aplikacji

Czy artykuł był pomocny?