Centrum pomocy / 6.11.0

6.11.0

Data wydania 8/2021

Nowe funkcjonalności

 • Panel managera dostępny w Next z bezpiecznym logowaniem ★★
 • Tworzenie nowych ról użytkowników, tworzenie roli na podstawie kopii innej roli, zmiana nazwy i zakresu uprawnień dla roli, wiele ról dla użytkownika ★★
 • Możliwość logowania za pomocą konta Windows Active Directory ★
 • Otwieranie dynamicznych widoków za pomocą przycisków skrótów multichannel ★
 • Wybór wykorzystywanej wersji API integracyjnego
 • Łączenie się do publicznej centrali VOIP po adresie wewnętrznym
 • Zapis informacji o tym, która strona zakończyła połączenie telefoniczne
 • Sortowanie po jednej z kolumn w tabelach widoków
 • Możliwość definiowania listy zakładek na karcie kontaktu, na podstawie jego typu
 • Możliwość definiowania typu kontaktu podczas dodawania sprawy
 • Zapis relacji między sprawami przy tworzeniu sprawy ze sprawy
 • Możliwość dodawania sprawy ze źródła faks
 • Nowe, dedykowane pola email dla kontaktu i użytkownika

Zmiany jakościowe

 • Zmiany i ujednolicanie graficzne widoków
 • Zmiany w parametrach, wyświetlanym zakresie danych i wyglądzie raportów
 • Dodanie możliwości wstawiania numeru sprawy do wzorca wiadomości SMS
 • Zmiany w sposobie pobierania wiadomości email
 • Optymalizacja działania telefonu FreePbx
 • Dodanie obsługi różnych regionów w Livechat
 • Rozszerzenie metody wyszukiwania sprawy w API integracyjnym
 • Poprawa działania API przy wyłączonym SCC

Poprawki

 • Poprawa wydajności aplikacji
 • Poprawa działania ikon, przycisków i przekierowań
 • Poprawa przejść między zakładkami
 • Poprawa wyświetlania widoku Wallboard i liczników
 • Poprawa procesu logowania
 • Poprawa funkcji ustawiania języka aplikacji
 • Poprawa zarządzania uprawnieniami w części managerskiej
 • Poprawa naliczania czasu pracy agentów
 • Poprawa błędów dla połączeń przychodzących
 • Poprawa rozłączania połączenia przy braku odpowiedzi z centrali
 • Poprawa kolejności pobierania adresów email przy akcji automatycznej
 • Poprawa obsługi skrzynek mailowych Office365
 • Poprawa działania podpisu dla skrzynek mailowych
 • Poprawa funkcji załączania do wiadomości email plików o dużym rozmiarze
 • Poprawa wyświetlania okna telefonu
 • Poprawa procesu edycji i zapisu danych w karcie rekordu
 • Poprawa wyszukiwania kontaktów
 • Poprawa wyświetlania elementów karty sprawy
 • Poprawa wyświetlania aktywności w karcie sprawy
 • Poprawa zapisu statusu połączenia na liście aktywności
 • Poprawa procesu tworzenia nowej sprawy
 • Poprawa procesu edycji i zapisu danych oraz komunikatów w karcie sprawy
 • Poprawa przypisania właściciela do sprawy
 • Poprawa otwierania sprawy z linka
 • Poprawa procesu edycji i zapisu danych dotyczących użytkownika
 • Poprawa czasu wykonywania harmonogramów zadań
 • Poprawa pól wyboru w widokach raportów
 • Poprawa regulacji i wyświetlania szerokości kolumn w tabelach
 • Poprawa tworzenia się wpisów w errorlog
 • Poprawa stabilności połączenia z API

★    główne nowe funkcjonalności

★★ największe główne nowe funkcjonalności

Czy artykuł był pomocny?