Centrum pomocy / 6.11.1

6.11.1

Data wydania 10/2021

Nowe funkcjonalności

 • Kontrola czasu ważności konta/hasła ★
 • Możliwość dodawania sprawy ze źródła chat ★
 • Rozbudowa reguł automatycznej obsługi wiadomości przychodzących z różnych źródeł
 • Otwieranie widoków dodatkowych także w nowej karcie przeglądarki
 • Osadzenie widoków niestandardowych i dodatkowych w zakładkach karty sprawy
 • Eksport raportów użytkownika do nowych formatów pliku (pdf, xls, xlsx, ods, html)
 • Możliwość personalizacji strony logowania
 • Informacja o nazwie kolejki dla połączenia przychodzącego
 • Określenie domyślnej roli użytkownika tworzonego przy logowaniu przez konto Windows Active Directory
 • Rejestrowanie historii zmian w danych kontaktu

Zmiany jakościowe

 • Zwiększenie bezpieczeństwa logowania i połączeń na platformie komunikacyjnej

Poprawki

 • Poprawa komunikatów o braku uprawnień do telefonu
 • Przywrócenie zgodnej z ustawieniami procesu zmiana statusu sprawy wywołana odebraniem przychodzącej wiadomości e-mail
 • Przywrócenie łączenia wszystkich wiadomości z tego samego adresu e-mail z jedną sprawą
 • Zmiana układu kalendarza dla pól wyboru daty na polski
 • Poprawa kopiowania i wklejania danych w polach widoku
 • Zmiana sposobu edycji pola numeru telefonu
 • Przywrócenie przechodzenia z panelu kontaktu w karcie sprawy do karty kontaktu
 • Zmiana ustawień zawijania tekstu w polach widoków i na karcie połączenia
 • Usprawnienie obsługi połączeń telefonicznych i nagrań dla transferów i konsultacji oraz większej liczby połączeń w sesji
 • Usprawnienie logowania za pomocą konta Windows Active Directory dla przypadku powtarzających się danych
 • Usprawnienie konfigurowania uprawnień indywidualnych dla określonego użytkownika
 • Poprawa konfigurowania dla użytkownika dostępu do wybranych zakładek widoków zagnieżdżonych
 • Przywrócenie opcji określania rozmiaru pól nagłówka
 • Usprawnienie dodawania pól kontaktu indywidualnie dla wybranej kampanii
 • Usprawnienie określania kolejności przycisków skrótów na górnym pasku menu
 • Poprawa wyświetlania niestandardowych ikon źródła sprawy
 • Poprawa wyświetlania widoków niestandardowych i dodatkowych oraz wykonywanie na nich akcji
 • Poprawa wyświetlania pól wyboru z listy rozwijanej
 • Konfiguracja wyświetlania pasków przewijania dla różnych przeglądarek internetowych
 • Zgodność LiveChat z licencją w wersji Team
 • Zmiany w sposobie określania kanału odbierania połączeń przychodzących
 • Uzupełnienie procedury usuwającej kampanię wraz z przypisanymi sprawami
 • Poprawki do metod zapisu w bazie danych

główne nowe funkcjonalności
Czy artykuł był pomocny?