Centrum pomocy / 6.11.3

6.11.3

Data wydania 12/2021

Nowe funkcjonalności

 • Nowy układ przycisków na widoku i wprowadzenie zapisywania filtrów w postaci zakładek ★
 • Możliwość wyboru wysokości wierszy w tabeli widoku ★
 • Możliwość wprowadzania wartości domyślnej pola przy dodawaniu nowych elementów do widoku
 • Nowy rodzaj akcji na widoku umożliwiający zapis do pliku wszystkich wyfiltrowanych wierszy
 • Możliwość stworzenia w oknie połączenia licznika z linkiem
 • Wprowadzenie opcji określania koloru tła dla pól typu słownikowego w tabelach widoków

Zmiany jakościowe

 • Zmiana wyglądu i poprawa działania pól wyboru tak/nie w tabeli widoku
 • Możliwość skonfigurowania statusu sprawy, który umożliwi wysyłkę maila w procesie na dowolny adres email
 • Zwiększanie stabilności aplikacji

Poprawki

 • Umożliwienie odblokowania edycji wartości parametru filtrowania przy pomocy dwukrotnego kliknięcia
 • Dodanie opcji czyszczenia pola daty przy dodawaniu nowych elementów do widoku
 • Naprawa usuwania powiązania osobowego w notatce w sprawie
 • Korekta funkcji importu kontaktów z pliku 'dodaj tylko brakujące’ i zmiany wyglądu
 • Poprawa możliwości dodania pliku do spawy przed jej zapisaniem
 • Usunięcie możliwości zapisu w oknie edycyjnym widoku danych niezgodnych z wyznaczonym wzorcem
 • Poprawa pobierania wiadomości email z zewnętrznej skrzynki według kryterium daty utworzenia
 • Naprawa uruchamiania raportu i przywrócenie ikony odsłuchu w raporcie 'Połączenia (szczegóły)’
 • Naprawa eksportu do pliku raportu 'Połączenia wychodzące dla agentów w kampanii (podsumowanie)’
 • Korekta źródła nazwy widoku wyświetlanej w nagłówku
 • Poprawa wyświetlanej wartości dla pól akcji na widoku
 • Korekta zmiany właściciela dla najnowszej sprawy za pomocą przycisku akcji
 • Poprawa wyświetlania wybranej wartości w oknie modalnym na widoku
 • Naprawa stosowania wymagalności dla pól wyboru tak/nie
 • Naprawa możliwości edycji pola kontaktu

główne nowe funkcjonalności
Czy artykuł był pomocny?