Centrum pomocy / 6.4.0

6.4.0

Data wydania: 1/2019

Nowe funkcjonalności

 • Widok kontaktu
 • Wywołanie karty kontaktu z okna sprawy i okna telefonu
 • Dodawanie sprawy – pola kontaktu wspólne dla wszystkich kampanii
 • Automatyczne otwarcie karty kontaktu, jeżeli zostanie znaleziony tylko jeden
 • Dodanie dynamicznego widoku ze sprawami powiązanymi
 • Dodanie do widoku dynamicznego pola typu „Link”
 • Możliwość przekazania dodatkowych informacji do widoku dynamicznego
 • Umożliwienie wyświetlania wielu widoków dynamicznych na jednym widoku
 • Mechanizm tagów dla rekordu
 • Dodanie możliwości wyszukiwania po tagach
 • Dodanie filtrów z tagami i odświeżanie po dodaniu nowego taga
 • Pobieranie wiadomości e-mail z wielu folderów
 • Dodanie podpowiedzi adresów mail w polach DO, DW i UDW tworzenia maila
 • Dodanie opcji „Odpowiedz” dla maili wychodzących w zakładce Aktywności na karcie sprawy
 • Możliwość dodania do wzorca wiadomości e-mail zmiennej „temat sprawy”
 • Mechanizm dialerowy w Next
 • Wysłanie ze stanu agentów przez menadżera notyfikacji do agenta zalogowanego w Next
 • Mechanizm testów dialera dla Next
 • Zmiana statusu w sprawie
 • Zmiana właściciela sprawy (osoby odpowiedzialnej) – dodanie listy rozwijanej

Zmiany jakościowe

 • Widok kontaktu – kolejność wyświetlania zakładek dynamicznych widoków i zakładki aktywności
 • Przy powrocie do widoku dynamicznego, na którym jest ustawiony filtr, następuje jego rozwinięcie
 • Skrócenie czasu ładowania poszczególnych widoków dynamicznych
 • Zmiana oznaczenia „przeczytany/nieprzeczytany” w mailach w zakładce Aktywności na karcie sprawy
 • Dodanie scrolla poziomego dla widoku dynamicznego, gdy kolumny się nie mieszczą
 • Obsługa odświeżenia Redis Cache na zmiany konfiguracyjne w panelu menadżerskim
 • Konfiguracja IdSvr pod obsługę zewnętrznych dostawców tożsamości
 • Zwiększenie szerokości licznika notyfikacji
 • Zmiany UI
 • Separator tysięczny w liczbie elementów

Poprawki

 • Widok dynamiczny 'pamięta’ dane z poprzednio otwartej karty kontaktu
 • Widok dynamiczny z API pokazuje „zero” jako liczbę widocznych elementów
 • Daty w akcji w dynamicznym widoku – odjęta godzina
 • Przesuwanie dynamicznego widoku przy powrocie do niego z zakładki sprawy
 • Poprawa mechanizmu otwierania sprawy z widoku dynamicznego
 • Poprawa ładowania widoków dynamicznych
 • Zmiana trybu widoku dynamicznego w trakcie dodania nowego widoku
 • Wywołanie procedury w akcji widoku dynamicznego
 • Ładowanie zakładek widoku dynamicznego po odświeżeniu strony
 • Ukrywanie podpowiedzi w pasku wyszukiwania w widoku dynamicznym po wywołaniu funkcji wyszukiwania
 • Znajdź, filtr na Dynamiczny Widok – po kliknięciu Enter nie ukrywają się podpowiedzi w widoku dynamicznym
 • Interfejs widoku dynamicznego pozwala na wpisanie tekstu dla pola skonfigurowanego jako numeryczne
 • Widoki dynamiczne w sprawie nie przekazują parametru @contactRowGuid
 • Edycja widoku dynamicznego z poziomu UI usuwa konfigurację w bazie danych
 • Poprawa zapisu daty z widoku dynamicznego
 • Numer sprawy dodaje się za każdym razem przy odpowiedzi
 • Poprawa działania zmiennej prezentującej numer sprawy konfigurowanej w stopce w odpowiedzi maila
 • Poprawa funkcji wysyłania wiadomości e-mail
 • Poprawa funkcji odpowiedzi na wiadomość e-mail
 • W odpowiedzi na maila domyślnie nie jest zaznaczona skrzynka, która była adresatem maila
 • Odświeżanie informacji o przeczytanym mailu przychodzącym
 • Poprawienie dwuetapowej weryfikacji numeru sprawy przy przypinaniu maila pod sprawę
 • Wczytywanie wiadomości po kliknięciu „Rozwiń wszystko”
 • Poprawa aktywności ikony „Wyślij email” w wynikach wyszukiwania spraw
 • Poprawa oznaczania pola zmiany właściciela sprawy
 • Poprawa działania licznika pobierania spraw z Dispatchera
 • Poprawa działania pola paska wyszukiwania w widoku Znajdź
 • Po wysłaniu SMS-a pojawia się komunikat, że coś poszło nie tak
 • Otwarcie okna tworzenia maila po kliknięciu „Wyślij mail”
 • Wartość domyślna skryptu ustawiona w edytorze działa tylko dla pierwszej, stworzonej nowej sprawy
 • Ukrycie pola na skrypcie i ukrycie go na UI
 • Poprawa funkcji wysyłania maili oraz dzwonienia z widoku „Znajdź”
 • Dla nowej sprawy tag z numerem sprawy pojawia się dopiero po najechaniu na tytuł kursorem
 • W widoku „Znajdź” znika tekst wyszukiwania bez filtrów
 • Do nowo tworzonej sprawy podstawia się nagłówek, status i kampania z ostatnio tworzonej kampanii
 • Dodawanie kolejnych tagów do kontaktu powoduje powielanie wpisów tego kontaktu w widoku „Znajdź”
 • Poprawa pola wyboru daty i godziny przy statusie „oddzwonienie”
 • Poprawa weryfikacji wymagalności pól skryptu
 • Numer zgłoszenia jest dodawany do każdej jednej odpowiedzi na maila
 • Poprawa ładowania skryptu
 • Poprawa rozmiaru pola adresu e-mail w nagłówku sprawy
 • Poprawa funkcji zapisu nowych spraw
 • Poprawa pobierania spraw z nowej kampanii w ramach multikampanii
 • Poprawa opcji usuwania notatki w zakładce Aktywności
 • Poprawa działania akcji odsuniętych w czasie
 • Poprawa zamykania kart kontaktów
 • Zapis połączeń w zakładce Aktywności na karcie sprawy
 • Poprawa zapisu czasu rozmowy przy nagraniach powyżej 20 minut
 • Odświeżenie Cache Redis
 • Zapis historii sprawy dla wiadomości SMS i e-mail dla nowej sprawy
 • Odświeżanie Redis na zmianę uprawnień w części menadżerskiej
 • Poprawa funkcji wysyłania wiadomości do agenta poprzez kliknięcie „Wyślij wiadomość” w zakładce „Stan agentów”
 • Poprawa funkcji generowania hasła dla użytkownika
 • Poprawa generowania raportu czasu pracy agentów
 • Poprawa generowania raportu „Połączenia – szczegóły”
 • Poprawa działania funkcji dodawania/edycji nowego użytkownika
 • Poprawa działania przycisku 'Utwórz pola’
Czy artykuł był pomocny?