Centrum pomocy / 6.4.1-1

6.4.1-1

Data wydania: 3/2019

Poprawki

 • Poprawa mechanizmu zliczania aktywności
 • Poprawa mechanizmu zamykania sprawy z zapisem
 • Wyświetlanie daty w formacie i czasu na widokach dynamicznych
 • Poprawa mechanizmu zamykania nowo założonych spraw
 • Podwójne sprawy dla tego samego maila
 • Poprawa pól typu Combobox z customowymi akcjami na karcie sprawy
 • Poprawa funkcji wyszukiwania po temacie wiadomości e-mail
 • Poprawa funkcji ogólnego wyszukiwania
 • Działanie Refresh – aktualizowanie danych kontaktu znalezionego za pomocą funkcji wyszukiwania ogólnego
 • Algorytm pobierania rekordów w kampanii
 • Poprawa funkcjonalności pola wyboru daty (kalendarz)
 • Widoczność wpisów na dynamicznych widokach
 • Poprawa w zakresie walidacji wymaganych pól skryptu
 • Pokazywanie liczby elementów na dynamicznych widokach
 • Poprawa widoku nagłówka sprawy, gdy skonfigurowane jest wiele pól
 • Przypisywanie managera jako przełożonego dla nowo utworzonego użytkownika
 • Poprawa licznika spraw na przyciskach Multichannel
 • Ponowne otwarcie sprawy po zapisie
 • Funkcja kopiowania skryptu
 • Wyświetlanie informacji o użytkowniku, który dodał plik do sprawy
 • Poprawa działania przycisków zapisu sprawy po zmianie jej tematu
 • Wielkość pola tekstowego w skrypcie – powiększanie proporcjonalne do ilości tekstu
 • Dodawanie sprawy z karty kontaktu – przycisk „Dodaj sprawę”
 • Weryfikacja czy istnieje pole słownikowe, które wykorzystuj dany skrypt i powiadomienie o usuwaniu skryptu
Czy artykuł był pomocny?