Centrum pomocy / 6.4.1

6.4.1

Data wydania: 2/2019

Nowe funkcjonalności

 • Możliwość wywoływania spersonalizowanej metody na zapis sprawy.
 • Dodanie spersonalizowanego widoku „Powiązane zgłoszenia”.
 • Informacja dla użytkownika o tym, że nie powiodło się pobranie danych kontaktu.
 • Dodanie uprawnienia do wyłączenia widoczności kampanii Preview i PDS.
 • Umożliwienie działania aplikacji w przypadku braku dostępu do Redis Cache.
 • Ukrycie widoczności licznika gdy wartość jest zerowa.

Zmiany jakościowe

 • Poprawka zachowania UI przy krótkim zerwaniu połączenia internetowego, gdy trwa połączenie telefoniczne.
 • Zwiększenie długości limitu czasowego w metodzie cyklicznie sprawdzającej, czy kolejka akcji w SCC API jest uruchomiona.
 • Wyświetlanie wiadomości mailowych i połączeń w aktywnościach kontaktu.

Poprawki

 • Widok dynamiczny – poprawa odświeżania przy ponownym kliknięciu jego ikony.
 • Poprawa notyfikacji przypominającej o oddzwonieniu.
 • Odświeżenie zakładki kontaktu/sprawy przy zmianie wartości pola.
 • Wartość pola tekstowego skryptu nie wczytuje się jeżeli pole jest zagnieżdżone w podformularzu.
 • Przy zakładaniu nowej sprawy nie ustawia się domyślna pozycja, ale ta zapamiętana z innej zakładki.
 • Lista rozwijana w skrypcie z procedurą: gdy użyje się dwóch pól tego typu to pierwsze przestaje działać – poprawa.
 • Dane w widoku konfigurowalnym w karcie kontaktu wczytują się przy jego otwarciu.
 • Wyświetlanie komunikatu o braku środków na koncie podczas logowania.
 • Poprawa wyświetlania hiperlinków na konfigurowalnych widokach.
 • Rozszerzenie dostępnych pól przy słownikach z bazy danych.
 • Odpowiedni komunikat przy braku dostępu do API.
 • Poprawa wyświetlanie danych na widokach dynamicznych w karcie rekordu po dodaniu nowej sprawy z widoku akcji.
 • Poprawa wyświetlania zakładki po zamknięciu karty.
 • Poprawiono edytor dynamicznych widoków.
 • Opisy przycisków w Dynamicznych widokach – poprawa wyświetlania.
 • Wyświetlanie powiadomień o potrzebie doładowania konta.
 • Pobieranie danych z API podczas wyświetlania karty kontaktu.
 • Poprawa zapisu danych w skrypcie z podformularza ładowanego z listy rozwijanej.
 • Wyszukiwanie sprawy – poprawka.
 • Otwieranie się sprawy w niepełnej formie wraz z informacją o aktualnym zapisywaniu sprawy.
 • Nie wyświetla się formularz w kampanii dla nowej sprawy.
 • Email przychodzący nadpisuje temat sprawy.
 • Podpinanie dynamicznego widoku pod sprawę.
 • Domyślna wartość checkboxa „Podawaj oddzwonienia” oraz „Podawaj oddzwonienia ze wszystkich kampanii”.
 • Poprawne ładowanie się listy z procedury z parametrami.
 • Zmiana skrzynki w polu „OD” – poprawka.
 • Domyślne zaznaczenie skrzynki, z której przyszedł mail przy odpowiedzi na wiadomość.
Czy artykuł był pomocny?