Centrum pomocy / 6.5.0

6.5.0

Data wydania: 5/2019

Nowe funkcjonalności

 • Metoda Refresh obsługiwana przy pomocy predefiniowanej procedury składowanej
 • Doczytanie konfiguracji kampanii i dynamicznych widoków, dla użytkownika nieprzydzielonego do danej kampanii
 • Logowanie za pomocą Active Directory
 • Skrypt SQL dodający określone uprawnienie dla wszystkich pól wybranego dynamicznego widoku
 • Przygotowanie PbxProxyCore pod NEXT
 • Przeskakiwanie TAB między polami skryptu
 • Wykonanie metody API, która zwróci aktywności typu zmiana właściciela/kampanii
 • Dodanie na interfejsie „Edycji użytkownika” opcji wyboru Clip dla konkretnego użytkownika
 • Dodanie tłumaczenia EN dla filtrowania szczegółowego, nazwy warunków
 • Usunięcie notatki na sprawie powoduje automatyczne odświeżenie widoku u innego agenta

Zmiany jakościowe

 • Zmiany w API

Poprawki

 • Poprawa pracy mechanizmu dialera
 • Poprawa mechanizmu wyszukiwania – wyniki wyszukiwania 'Kontakt-Ostatnie użycie’
 • Wysyłka e-maili z załącznikami
 • Wysyłanie wiadomości e-mail ze sprawy – dodawanie ukrytego w treści numeru sprawy
 • Wiadomość ze Stanu Agentów wyświetlana w PA dla agenta (notyfikacja)
 • Notyfikacje o oddzwonieniach:
  • Wygląd UI dla akcji „Przełóż”
  • Przyciski „Wyślij e-mail” i „Wyślij SMS” nie przekierowują bezpośrednio do wybranej akcji
  • Po kliknięciu na „Przejście sprawy” notyfikacja nie zawsze się zamyka
  • Przejście do sprawy po kliknięciu na jej nazwę
  • Podniesienie okienka notyfikacji wyżej, aby nie zasłaniało pola do wprowadzania widomości na Rocket’ie
 • Poprawa funkcji wyszukiwania kontaktu po filtrze 'Tag’
 • Zmiana sposobu działania algorytmu szukania Kontaktu na Połączenie przychodzące
 • Poprawa ustawiania języka aplikacji
 • Moduł płatności:
  • Dodanie możliwości testowania modułu płatności
  • Aktualizacja danych firmy na generowanej fakturze
  • Utworzenie miejsca, z którego będą zaczytywane dane do faktury
  • Interfejs pozwalający zmieniać dane klienta – płatnika przy konfiguracji płatności
  • Zmiana wyglądu wygenerowanej faktury
 • Zawijanie tekstu w wiadomości e-mail
 • Wyświetlanie danych na dynamicznym widoku
 • Poprawa responsywności strony
 • Dodawanie notatki dla nowego, niezapisanego kontaktu
 • Formularz skryptu: obsługa pluginu w polu słownikowym
 • Możliwość otwarcia i edycji sprawy przez dwóch użytkowników
 • Puste pole w nagłówku sprawy po zmianie kampanii na taką, do której nie należy agent
 • Skrzynka SMS dla Silverlight
 • Poprawa zapisu danych sprawy i kontaktu
 • Dodawanie nowego użytkownika do Rocketchat’a
 • Możliwość zmiany kampanii w sprawie
 • Poprawa działania akcji „Przenieś do SPAM” na widoku „Wszystkie zgłoszenia”
 • Poprawa działania akcji automatycznej dla wysyłki wiadomości e-mail odłożonej w czasie
 • Integracja z RocketChat od strony backend
 • Wykonywanie połączeń z listy na widoku dynamicznym po ukryciu kolumny z numerem telefonu
 • Pokazanie na Dashboard licznika dzisiejszych czatów
 • Pokazanie informacji o zmianie właściciela oraz kampanii w Aktywnościach na Sprawie
  • Po naciśnięciu przycisku „Pokaż historię” pokazujemy dodatkowe informacje o zmianie kampanii oraz właścicielu
 • Modyfikacja mechanizmu usuwającego z Cache wartości podczas uruchomienia API, przy zmianach konfiguracyjnych
 • Okienko ustawiania oddzwonienia wymaga dwóch kliknięć dla zamknięcia
 • Nie szukać rekordów, jeżeli dzwoniący numer jest krótszy niż 9 znaków
  • Jeżeli dzwoni numer wewnętrzny, to nie przeszukuj po rekordzie
 • Poprawa wyświetlania listy aktywności na sprawie
 • Poprawa ładowania wyników wyszukiwania po przejściu na Widoku dynamicznym
 • Numery faktur w płatnościach online
 • Wyniki raportu przed wygenerowaniem podglądu
 • Poprawa funkcji edycji pola Odbiorcy w nowej wiadomości
 • Poprawa widoczności zakładki podczas dodawania sprawy
 • Przesłanie do widoku informacji o konieczności odświeżenia widoku po edycji przez drugiego Agenta
 • Poprawa funkcji logowania użytkownika
 • Pobieranie informacji dotyczących ostatniego statusu użytkownika podczas logowania użytkownika
 • Występujące problemy z zalogowaniem się na wybranego agenta
 • Uzupełnianie się danych kontaktów tworzonych z wiadomości e-mail
 • Dodawanie odbiorców w polu 'DO’ przy poleceniu „Odpowiedz wszystkim”
 • Znak O z kreską na przycisku skryptu wyświetla niepoprawne znaki i uniemożliwia zapis skryptu
 • Zakończenie rozpoczętego połączenia (SOFTPHONE)
 • Rozszerzony widok wyszukiwania spraw – pokazywane danych w wynikach wyszukiwania
 • Umieszczenie numeru kontaktu w lewym górnym rogu karty kontaktu
 • Zmiana nazw w module uprawnień
 • Poprawa zapisu historii sprawy przy zmianie kampanii
 • Zmiana kampanii, wybór z listy rozwijanej i zapis nowo wybranej
 • Identyfikowanie kontaktu na karcie telefonu podczas połączenia wychodzącego
 • Poprawa wielkości pola tekstowego w skrypcie przy usuwaniu dużej ilości tekstu
 • Poprawa wyświetlania podpowiedzi do poszczególnych pól nagłówka skryptu
 • Podgląd wydruku raportu „Rozmowy wychodzące (Dialer)”
 • Poprawa ładowania pól skryptu przy dodawaniu spraw
 • Odświeżenie raportu „Postęp pracy agentów – sukcesy w podziale”
Czy artykuł był pomocny?