Centrum pomocy / 6.5.1

6.5.1

Data wydania: 9/2019

Nowe funkcjonalności

 • Zmiana certyfikatu do podpisywania komunikacji w Next
 • Rozróżnienie typu kontaktu (Firmy i Osoby fizycznej)
 • Rozszerzenie funkcjonalności ON_REFRESH – możliwość wykonania jej dla zmian pól skryptu
 • Wzorce wiadomości e-mail oraz SMS
 • Obsługa dwukliku w celu modyfikacji ustawionego już filtra
 • Wyróżnienie pola „Temat sprawy” jeśli jest puste oraz dodanie w to miejsce „brak nazwy”
 • Dodanie możliwości rozłączenia połączenia na kontrolce słuchawki poza oknem telefonu
 • Dodanie prawa do ukrycia toolbar’a obliczającego czas pracy – kontrolka Praca/Przerwa
 • Pobieranie i wysyłanie właściciela sprawy do zewnętrznego API oraz wysyłanie komentarza

Zmiany jakościowe

 • Modyfikacja UI/UX notatki w sprawie – zwijanie i formatowanie
 • Wyświetlenie informacji o braku wyników przy wyszukiwaniu na widoku „Znajdź”
 • Zmiana działania kontrolki „Oddzwonienie”
 • Dodanie podpowiedzi w nazwach kolumn na widokach dynamicznych
 • Rozwijanie pierwszego z góry nieprzeczytanego maila w zakładce „Aktywności”
 • Zmiana położenia elementów na stronie logowania aby kontrolki od zewnętrznej autoryzacji mieściły się dla rozdziałki 1366×768
 • Wyświetlanie wiadomości e-mail w iframe oraz przenoszenie formatowanie z Worda do okna email
 • Wyświetlanie ikon na UI

Poprawki

 • PbxProxy v16 dla Windows – odtwarzanie nagrań
 • Słownik nagłówka skryptu
 • Poprawa kontrolki daty i godziny dla określonych statusów
 • Ustawianie statusu na sprawie po zaznaczeniu pola zawierającego mapowanie
 • Poprawa wyświetlania przycisków na skrypcie przy dodaniu nowej sprawy
 • Zawijanie nagłówka w przypadku przewijania skryptu w dół
 • Zapis sprawy zakładanej z połączenia przychodzącego
 • Zapis sprawy – widoczność przycisku „Zapisz i zamknij”
 • Możliwość zaznaczenia wielu pozycji na filtrze na widoku dynamicznym
 • Dodanie brakującego sortowania filtrów na widoku dynamicznym
 • Przewijanie widoku dynamicznego za pomocą strzałek, gdy wcześniej zaznaczono wiersz
 • Poprawa zliczania wierszy na widoku dynamicznym
 • Poprawa procedury dla widoku dynamicznego
 • Poprawa działania akcji typu „Kontrolka dzwonienia, sms, mail” na widoku dynamicznym
 • Poprawa filtrowania tekstowego na widoku dynamicznym
 • Poprawa okna wyboru kampanii
 • Tło z wiadomości e-mail przechodzi na pasek zakładek
 • Poprawa funkcji zapisu nowego kontaktu
 • Poprawa wyświetlania okna czatu – wielkość dostosowana do strony
 • Poprawa requestów przy połączeniu przychodzącym
 • Wysyłanie raportów użytkownika jako akcja automatyczna zgodnie z harmonogramem
 • Poprawa sposobu podawania połączeń dialerowych (zalogowanie się użytkownika po czasie – dodanie odświeżania listy użytkowników na dialerze)
Czy artykuł był pomocny?