Centrum pomocy / Dodawanie użytkownika do kampanii

Dodawanie użytkownika do kampanii

Grupa pracująca w danej kampanii może wymagać zmian, na przykład zwiększenia liczby osób.

Dodanie użytkownika do kampanii wykonujesz z poziomu zakładki Kampanie → Kampanie, przy pomocy funkcji Edycja.

W zakładce Agenci i sukcesy możesz dodawać do obsługi kampanii pojedynczych agentów i całe zespoły.

Jak dodać agenta do kampanii?

  1. Zaznacz pole wyboru przy Agent.
  2. Wybierz agenta z listy.
  3. Kliknij + Dodaj.
  4. Zapisz zmiany klikając OK.

Jak dodać zespół do kampanii?

  1. Zaznacz pole wyboru przy Zespół.
  2. Wybierz zespół z listy.
  3. Kliknij + Dodaj.
  4. Zapisz zmiany klikając OK.

Według tego samego schematu możesz dodawać użytkowników do multikampanii z poziomu zakładki Kampanie → Multikampanie.

Lista użytkowników w multikampanii jest nadrzędna w stosunku do powiązanych w niej kampanii.

Również w obrębie tej zakładki możesz usuwać użytkowników z obsługi danej kampanii lub multikampanii.

Czy artykuł był pomocny?