Centrum pomocy / Multikampania

Multikampania

Multikampania pozwala na połączenie kilku kampanii w jedną. Dzięki temu agenci mogą pracować w jednej multikampanii a sprawy są podawane z wielu kampanii, które są w multikampanii.

Jest możliwość decydowanie o priorytecie każdej kampanii w multikampanii oraz wstrzymywania i wznawiania pojedynczej kampanii.

Jak stworzyć multikampanię?

 1. Przejdź do zakładki Kampanie.
 2. Kliknij przycisk Multikampanie -> + Dodaj multikampanię.
 3. Uzupełnij pola w zakładkach:
  • Ogólne – w tej zakładce możesz podać nazwę Multikampanii, jej opis oraz managera, który będzie odpowiedzialny za jej realizację.
  • Agenci – tu dodasz agentów przydzielonych do Multikampanii. Możesz dodać agentów pojedynczo lub przydzielić do multikampanii cały zespół.
  • Dzwonienie – w tej zakładce możesz wybrać odpowiedni tryb dzwonienia dla danej multikampanii. Agenci mogą dzwonić sami poprzez wciśnięcie przycisku „zadzwoń” lub korzystać z dialera, który sam wybierze za agentów połączenia (więcej o trybach dzwonienia przeczytasz w artykule Tryby dzwonienia kampanii).
  • Kampanie – tu możesz dodać kampanie, które będą wchodziły w skład tworzonej Multikampanii. W tej zakładce możesz również ustawić priorytety dla poszczególnych kampanii oraz wstrzymać lub usunąć kampanie z listy. Usunięcie kampanii z listy w multikampanii nie powoduje usunięcia kampanii z systemu.
 4. Kliknij OK.
Czy artykuł był pomocny?