Centrum pomocy / Reguły przychodzące

Reguły przychodzące

Reguły przychodzące są to filtry, dzięki którym zgłoszenia od klientów trafiają do odpowiednich kampanii. Reguły przychodzące tworzy się dla każdego kanału, z którego trafiają zgłoszenia np. mail czy SMS. Dla jednego kanału możesz zdefiniować kilka reguł przychodzących. Na przykład dla kanału mailowego możesz utworzyć reguły, które będą tworzyły sprawy w odpowiednich kampaniach w zależności od adresu mailowego, na który przychodzą. A zatem zgłoszenia przychodzące na adres mailowy związany z reklamacjami trafią do kampanii poświęconej reklamacjom, a zgłoszenia z adresu dla zamówień trafią do kampanii z zamówieniami itd.

Jak stworzyć reguły przychodzące?

 1. Zaloguj się do Next w roli administratora, menedżera, supervisora lub innej roli z nadanymi odpowiednimi uprawnieniami.
 2. Wejdź w widok Konfiguracja i wybierz Reguły przychodzące.

3. Kliknij w przycisk + Dodaj profil dla kanału (lub wybierz jeden z okna Reguły przychodzące).

4. Podaj Nazwę profilu oraz wybierz Kanał komunikacyjny np. Formularz web, Email, SMS, Fax lub Chat.

5. Zatwierdź przyciskiem OK.

6. Gdy utworzysz profil dla kanału wybierz go z listy pola Reguły przychodzące, a następnie kliknij + Dodaj regułę przychodzącą.

7. W oknie, które się pojawi uzupełnij:

  • Nazwa reguły,
  • Krótki Opis,
  • Zaznacz, jeśli reguła ma być Aktywna,
  • Zaznacz czy utworzyć sprawę w kampanii
  • Utwórz kontakt w grupie – wybierz z listy, do jakiej Grupy rekordów przydzielić kontakty,
  • Przydziel do kampanii – wybierz z listy, do jakiej Kampanii przydzielać sprawy
  • Przypisz właściciela – wybierz do którego agenta będą przypisywane sprawy
  • Ustaw status – wybierz, jaki status ma być nadany dla utworzonej sprawy
  • Nadaj priorytet,
  • Warunki – w tym polu zależnie od kanału pojawią się odpowiednie filtry. Możesz wybrać kilka filtrów dla jednej reguły, ale możesz też zostawić to pole puste (bez filtrów).
   • Dla kanału Email pojawią się filtry dotyczące wiadomości Email takie jak:
    • Nadawca (OD),
    • Adresat (DO),
    • Adresat (DW),
    • Adresaci (DO lub DW),
    • Odpowiedz do,
    • Temat,
    • Treść,
    • Zawiera załącznik,
    • Dni i godziny,
    • Liczba zgłoszeń dla agenta nie większa niż,
    • Liczba zgłoszeń w kampanii nie większa niż.
   • Dla kanału SMS pojawią się filtry dotyczące wiadomości SMS takie jak:
    • OD,
    • DO,
    • Treść,
    • Dni i godziny,
    • Liczba zgłoszeń dla agenta nie większa niż,
    • Liczba zgłoszeń w kampanii nie większa niż.
   • Dla kanału Formularz WWW pojawią się filtry dotyczące Formularzy WWW takie jak:
    • Dni i godziny,
    • Liczba zgłoszeń dla agenta nie większa niż,
    • Liczba zgłoszeń w kampanii nie większa niż.
   • Dla kanału Chat pojawią się filtry dotyczące Chat takie jak:
    • Miasto
    • Województwo,
    • Strefa czasowa,
    • Nazwa grupy użytkowników,
    • Typ czatu,
    • Dni i godziny,
    • Liczba zgłoszeń dla agenta nie większa niż,
    • Liczba zgłoszeń w kampanii nie większa niż.
   • Dla kanału Fax pojawią się filtry dotyczące Fax takie jak:
    • Zawiera załącznik,
    • Do,
    • Od.

Pomocne

Pamiętaj, że do konfiguracji reguł przychodzących potrzebna jest prawidłowo skonfigurowana kampania (instrukcja tworzenia kampanii znajduje się w rozdziale Tworzenie kampanii).

Czy artykuł był pomocny?